فینال آمار کرونا در استان اردبیل


دانشکده علوم پزشکی فینال آمار کرونا در استان اردبیل آشکار کرد.

آخرین آمار کرونا در استان اردبیل

رئیس دانشکده علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی استان اردبیل ادعا کرد: در در یک روز واحد‌دیروز منصفانه نفر تولید دیگری اجتناب کرده اند قربانیان به ویروس کرونا {در این} استان جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داد.

علی محمدیان اردی شمار جان‌باختگان ۶ موج شیوع کرونا در استان اردبیل طی ۲ سال قبلی را ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۹۱ نفر ادعا کرد.

وی اظهار داشت: ۱۵ فرد مبتلا جدید طی در یک روز واحد‌دیروز در امکانات درمانی این استان بستری شدند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی استان اردبیل مجموع آمار قربانیان بستری همزمان در امکانات درمانی این استان را ۷۱ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع مبتلایان بدحال بستری در بخش آی‌سی‌یو را ۲۷ نفر اشاره کردن کرد.

محمدیان‌اردی اضافه کرد: هم‌اکنون شهرستان‌های اردبیل، نیر، خلخال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعین، نمین، اصلاندوز، گرمی، بیله‌سفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوثر در وضعیت زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان‌های مشگین‌شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارس‌آباد نیز در وضعیت آبی شیوع کرونا قرار دارند.

وی علاوه بر این اجتناب کرده اند تزریق ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۷۹ دُز واکسن نوبت اول دوم ، دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم {در این} استان خبر داد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها بهداشتی استان اردبیل افزود: تزریق دُز سوم واکسن کرونا در پیشگیری اجتناب کرده اند ابتلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش عمق بیماری فوق العاده ضروری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همه اشخاص حقیقی مجاز پیشنهاد می‌شود این دُز را تزریق کنند به همان اندازه هم شخصی این اشخاص حقیقی به ویروس کرونا مبتلا نشوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم سبب آلوده شدن دیگران نشوند.

علی محمدیان اردی بر استفاده اجتناب کرده اند ماسک، تحمیل جریان هوا در فضاهای سرپوشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت شکاف اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم پرهیز اجتناب کرده اند دورهمی، روال‌انگاری بیماری کووید.۱۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز استفاده مستمر اجتناب کرده اند ماسک توسط ساکنان تاکید کرد.

وی ضمن هشدار به احتمال شیوع فشرده سویه اومیکرون کرونا در استان اردبیل اظهار کرد: همه ساکنان استفاده اجتناب کرده اند ماسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزریق هر سه دُز واکسن کرونا را شدید بگیرند.

 

یکشنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۱


تب سنج کرونا