فینال اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند‌های قانونی اخذ اقامت گرجستان در سال ۲۰۲۲


طیف گسترده ای از اقامت گرجستان

به نقل اجتناب کرده اند مطلب طیف گسترده ای از اقامت گرجستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند‌های اخذ اقامت گرجستان، ارزش‌های زیرین مسکن، شرایط مالی صحیح، آزادی، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… اجتناب کرده اند جمله دلایلی بوده کدام ممکن است در تعدادی از سال فعلی باعث افزایش نامزدها اقامت گرجستان شده است. علاوه بر این اطلاعات مشاوره‌شده، به تازگی زمزمه‌هایی اجتناب کرده اند بخشی از ملت گرجستان به اتحادیه اروپا شنیده می‌شود کدام ممکن است این موضوع باعث افسون اصولاً اقامت گرجستان شده است.

انگیزه این تعجیل نیز اینجا است کدام ممکن است در صورت بخشی از این ملت به اتحادیه اروپا، اشخاص حقیقی دارای اقامت گرجستان اجتناب کرده اند امتیازات ویژه‌ای برخوردار می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین‌طور توسعه بدست آمده این اقامت برای تولید دیگری اشخاص حقیقی روی حیله و تزویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچیده‌تر احتمالاً وجود خواهد داشت. در این متن قصد داریم به همان اندازه به‌صورت کامل با این حال کوتاه چگونگی بدست آمده اقامت گرجستان به طرق مختلف را ارائه می دهیم آموزش دهیم. با این حال در گذشته اجتناب کرده اند آن باید به سختی اصولاً با اشاره به شخصی واژه اقامت بدانید.

تمایز اقامت گرجستان همراه خود شهروندی گرجستان

متأسفانه متنوع اجتناب کرده اند نمایندگی‌های سودجویی کدام ممکن است در زمینه بدست آمده اقامت ملت گرجستان برای اشخاص حقیقی مقیم ایران ورزش می‌کنند، به آن است‌ها اطلاع دقیقی با اشاره به تمایز اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهروندی گرجستان حاضر نمی‌کنند.

باید بدانید کدام ممکن است منظور اجتناب کرده اند اقامت، بدست آمده اجازه مسکن برای خوب هر دو تعدادی از سال در کشوری خارجی است. شخص خاص کدام ممکن است اقامت خوب ملت را به انگشت بیاورد، به غیر اجتناب کرده اند پاسپورت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق رأی، اجتناب کرده اند تمامی حقوق شهروندی آن ملت برخوردار می‌شود. با این حال در برابر این، واژه شهروندی به معنای بدست آمده اقامت دائم، در کنار همراه خود حق رأی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسپورت ملت مذکور است.

در واقع {افرادی که} توانسته‌اند اقامت خوب ملت را بدست آمده کنند، می‌توانند بنا به شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصول حال برای از سرگیری آن نیز انگشت به اقدام بزنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان اقامت دائم (شهروندی) بدست آمده کنند.

فرآیند‌های اخذ اقامت گرجستان

اخذ اقامت گرجستان فرآیند‌های مختلفی را دارد کدام ممکن است در شکسته نشده تجزیه و تحلیل خواهیم کرد به همان اندازه ضمن آشنائی همراه خود فرآیند‌های اخذ اقامت گرجستان، بتوانید بهتر از راه بالقوه را نسبت به شرایط شخصی انواع کنید.

اخذ اقامت گرجستان همراه خود کسب ملک در گرجستان

اگر پول کافی برای بدست آمده اقامت گرجستان اجتناب کرده اند طریق سرمایه‌گذاری را ندارید هر دو اصلاً کنجکاوی دارید به همان اندازه سرمایه شخصی را در راه مونتاژ‌وساز ملک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان خرج کنید، بهتر از امکان پیش‌رو، اقامت گرجستان اجتناب کرده اند طریق کسب ملک در گرجستان است. اولین شرط برای بدست آمده اقامت اجتناب کرده اند این مد اینجا است کدام ممکن است ملک خریداری‌شده توسط ممکن است، قیمتی بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ هزار دلار آمریکا داشته باشد.

سود کسب ملک در گرجستان اینجا است کدام ممکن است اقامت گرجستان پس اجتناب کرده اند کسب ممکن است به‌صورت خودکار برایتان صادر‌شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری نیازی به صرف ارزش‌های اصولاً ندارید. علاوه بر این آن می‌توانید در طولانی مدت هر سال، اقامت شخصی را یک بار دیگر تأیید کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان پس اجتناب کرده اند تحویل داد ۶ سال به ۱ شهروند گرجستان همراه خود اقامت دائم تغییر شوید. اگر اجتناب کرده اند طریق کسب ملک در گرجستان برای تکل اقامت اقدام کنید، می‌توانید برای فرزندان شخصی همراه خود سن کمتر اجتناب کرده اند ۲۱ سال نیز اقامت بدست آمده کنید.

اقامت سرمایه‌گذاری گرجستان

شبیه به‌طور کدام ممکن است در ابتدای مقاله مشاوره شد، شرایط سرمایه‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه‌اندازی کسب‌وکار توسط نهاد‌های دولتی این ملت به همان اندازه حد بالقوه سرراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهل‌شده است. همین موضوع است کدام ممکن است باعث می‌شود اشخاص حقیقی متنوع برای اخذ اقامت گرجستان، اجتناب کرده اند طریق سرمایه‌گذاری اقدام کنند. در تذکر داشته باشید کدام ممکن است به بیشتر احتمال دارد در بلند مدت‌ای نزدیک ملت گرجستان اجتناب کرده اند اعضای جدید اتحادیه اروپا {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع می‌تواند بر انبساط سرمایه‌های دریافتی این ملت، تأثیر مثبتی داشته باشد.

اقامت کارمندی گرجستان

در سال‌های قبلی اشخاص حقیقی زیادی برای کار به گرجستان مهاجرت کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین موضوع باعث‌شده به همان اندازه این ملت اصول خاصی را برای مهاجران جویای کار وضع تنبل. این اشخاص حقیقی برای این‌کدام ممکن است بتوانند {در این} ملت مشغول به کار شوند خواستن به از گرفتن خوب ویزای آینده دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویزاهای مختصر مدت گردشگری نمی‌تواند باعث استفاده قانونی آن‌ها شود.

اگر برنامه ریزی می کنید برای بدست آمده اقامت گرجستان {در این} ملت مشغول به کار شوید باید به خوبی همراه خود شرایط حال {در این} ملت شناخته شده شوید. اولین نکته حائز اهمیتی کدام ممکن است باید بدانید اینجا است کدام ممکن است در صورت عدم آشنایی همراه خود زبان گرجی احتمالاً مجبور به اشتغال در حرفه‌های درجه زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع روی حیله و تزویر می‌شوید کدام ممکن است در پایان درآمد آن نمی‌تواند کفاف مخارج مسکن ممکن است را بدهد. (در واقع اگر تخصصی دارید کدام ممکن است مطمئنید در ملت هی مختلف واقعاً به آن است خواستن دارند، نباید درگیر این موضوع باشید.)

دومین نکته هم اینجا است کدام ممکن است نرخ بیکاری در ملت گرجستان برابر همراه خود ۱۲ نسبت است؛ کدام ممکن است این موضوع باعث می‌شود بررسی کردن کار {در این} ملت به سختی روی حیله و تزویر باشد.

هلدینگ جئووست در چه زمینه‌هایی تخصص دارد؟

هلدینگ جئووست (گزارش: ۴۰۴۵۸۱۰۰۱) خوب نمایندگی گرجی به گزارش رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی در گرجستان است کدام ممکن است در زمینه املاک گرجستان، سرمایه‌گذاری در گرجستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخذ اقامت گرجستان شرکت ها متنوعی را حاضر می‌تنبل.
کلیه مشاوران هلدینگ جئووست مقیم گرجستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تسلط به زبان‌های فارسی، گرجی، آذری، انگلیسی، روسی تقاضا‌های توصیه نامزدها در دپارتمان‌های مختلف املاک، سرمایه‌گذاری، حقوقی، اجرایی، مارکتینگ را تجزیه و تحلیل می‌کنند.

بدست آمده اقامت گرجستان همراه خود گزارش نمایندگی

در سال ۲۰۱۸ میلادی، ملت گرجستان در بین اصولاً اجتناب کرده اند ۱۸۰ ملت دنیا، رتبه ۹ سود راه‌اندازی کسب‌وکار را بدست آمده کرد. همین موضوع یکی اجتناب کرده اند دلایلی است کدام ممکن است باعث می‌شود بدست آمده اقامت گرجستان همراه خود استفاده اجتناب کرده اند گزارش نمایندگی، دنبال کنندگان زیادی داشته باشد. قوانینی کدام ممکن است مقامات این ملت برای سرمایه‌گذاران خارجی وضع کرده فوق العاده صحیح است؛ از علاوه بر این کاهش ارزش شرکت ها گزارش نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری شرکت ها مرتبطه، این اشخاص حقیقی را اجتناب کرده اند تیز کردن نیمه اعظم مالیات‌ها معاف کرده است.

در بیشتر اوقات ملت‌های جهان، روزی کدام ممکن است اشخاص حقیقی خارجی قصد گزارش نمایندگی هر دو تولید دیگری ورزش‌های تجاری را داشته باشند، خواستن به وجود خوب شهروند آن ملت را نیز (شناخته شده به عنوان خوب همراه) دارند، با این حال در گرجستان می‌توانید با بیرون خواستن به هیچ شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهروندی، نمایندگی گزارش‌شده را به‌صورت صددرصدی به تماس گرفتن خودتان بزنید.

اقامت تحصیل در گرجستان

اجتناب کرده اند جمله مزایای بدست آمده اقامت گرجستان اجتناب کرده اند طریق تحصیل اینجا است کدام ممکن است اشخاص حقیقی می‌توانند در حین تحصیل برای بدست آمده ویزای شینگن شخصی نیز اقدام کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مزایای بی‌نظیر بسیاری از اینها ویزا استفاده کنند. ارزش تحصیل {در این} ملت نسبت به مدرسه انتخابی ممکن است مشخص است. این ارزش در بیشتر اوقات دانشکده‌ها برای ساکنان رایگان است با این حال برای مهاجران ارزش‌ای بین ۲۰۰۰ به همان اندازه ۵۰۰۰ دلار در سال است. (نسبت به مقطع تحصیلی)

شرایطی نیز برای پذیرش {در این} دانشکده‌ها موجود است کدام ممکن است مهم‌ترین آن، تسلط به یکی اجتناب کرده اند زبان‌های انگلیسی، گرجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو روسی است. در واقع در هر جاری برای تحصیل {در این} دانشکده‌ها باید در وسط ۱۳۰ ساعته آموزش زبان گرجی نمایندگی کنید.

کم‌ترین اثبات مورد نیاز برای پذیرش در دانشکده‌های ملت گرجستان نیز اثبات دیپلم است.

گرجستان

اقامت گرجستان اجتناب کرده اند طریق عروسی همراه خود تبعه گرجی

متنوع اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی تصور می‌کنند کدام ممکن است بدست آمده اقامت همراه خود عروسی صرفاً مخصوص آقایان است در صورتی‌کدام ممکن است بسیاری از اینها اقامت برای زن‌ها نیز موجود است.

برای اخذ اقامت گرجستان اجتناب کرده اند طریق عروسی، باید دارای خوب سری اجتناب کرده اند شرایط باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند گذراندن تعدادی از مرحله قانونی می‌توانید اقامت دائم این ملت را بدست آمده کنید. در واقع بالقوه بدست آمده بسیاری از اینها اقامت برای {افرادی که} در بازتاب به این ملت پناهنده شده‌اند {وجود ندارد}.

در تعدادی از سال فعلی متأسفانه اشخاص حقیقی زیادی اجتناب کرده اند این قوانین سوء‌استفاده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انجمن دادن عروسی‌های سوری، اقدام به بدست آمده اقامت گرجستان کردند. در پایان این موضوع باعث‌شده کدام ممکن است توسعه بدست آمده اقامت دائم {در این} ملت به سختی روی حیله و تزویر شود. به همان اندازه جایی کدام ممکن است بالقوه است حتی به همان اندازه ۳ سال اول نتوانید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند این قوانین سودآور به بدست آمده اقامت دائم این ملت هر دو شبیه به شهروندی شوید.

شبیه به‌طور کدام ممکن است گفتیم می‌توانید برای بازدید به گرجستان با بیرون خواستن به ویزا اقدام کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی {در این} ملت در اطراف جستجو کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دیگران معاشرت کنید با این حال موضوع فوق العاده مهم اینجا است کدام ممکن است گزارش عروسی ممکن است همراه خود خوب شهروند گرج، به‌صورت جهانی گزارش می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این قوانین باعث می‌شود به همان اندازه اشخاص حقیقی متأهل در گذشته اجتناب کرده اند طلاق اجتناب کرده اند همراه مسکن شخصی، بالقوه گزارش عروسی جدیدی را نداشته باشند.

اخذ اقامت گرجستان اجتناب کرده اند طریق خانوار هر دو نسبیت

این مد مخصوص افرادی است کدام ممکن است قبلاً توانسته‌اند اقامت دائم در ملت گرجستان را بدست آمده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری می‌توانند همراه خود حاضر تقاضا شخصی به نهاد‌های دولتی این ملت، اقامت {اعضای خانواده} شخصی را نیز بدست آمده کنند. در واقع در ابتدا {اعضای خانواده} ۹ شناخته شده به عنوان شهروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اقامت دائم اما علاوه بر این شناخته شده به عنوان اقامت لحظه ای به این ملت بازدید می‌کنند. همه چیز دوباره اصول محدودکننده‌ای {در این} بسیاری از اینها اقامت گرجستان موجود است. مهم‌ترین آن اینجا است کدام ممکن است شهروند گرجستانی صرفاً می‌تواند برای شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس فرزندان زیر ۱۸ سال شخصی اقامت بدست آمده تنبل. (برای اشخاص حقیقی معلول را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمبود کدام ممکن است برای شکسته نشده مسکن خواستن به وجود شهروند گرج داشته باشند نیز این اقامت صادر می‌شود.)

در پایان توصیه می‌شود اگر ارزش کافی برای مهاجرت به این ملت را دارید اجتناب کرده اند طریق سرمایه‌گذاری اقدام به بدست آمده اقامت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در غیر این‌صورت کسب ملک بهتر از امکان پیش‌روی ممکن است است.