لاوروف: غرب می‌خواهد اوکراین را به افغانستان دوم تغییر تدریجی – پایگاه خبری اطلاعات خوشایند


به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل اجتناب کرده اند گروه جهان خبرگزاری آنا، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه ذکر شد کدام ممکن است غرب در امتحان شده {است تا} اوکراین را به افغانستان دوم تغییر تدریجی.

وی کدام ممکن است در جریان دیدار همراه خود «مخدوم شاه محمود قریشی» وزیر خارجه پاکستان این سخنان را مطرح می‌کرد، ذکر شد: «افرادی که امتحان شده کردند به همان اندازه افغانستان را به وسط پوشش‌های جهان تغییر کنند در جاری حاضر در امتحان شده هستند به همان اندازه اوکراین را متنوع افغانستان کنند».

وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه مشاوره بود کدام ممکن است پکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکو {به سمت} نظم جهانی عادلانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از جانبه حرکت می‌کنند.

وی در دیدار همراه خود «وانگ یی» همتای زبان چینی شخصی ذکر شد: «در جاری رفتن اجتناب کرده اند سطحی فوق العاده قابل توجه در گذشته تاریخی روابط بین‌المللی هستیم».

وزیر امور خارجه روسیه افزود: «معتقدم کدام ممکن است به دلیل آن، وضعیت بین‌المللی به‌طور چشمگیری شفاف‌تر ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در امتداد طرف خواهید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری ملت‌های هم‌در نظر گرفته شده شخصی {به سمت} نظم جهانی تعدادی از قطبی، عادلانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دموکراتیک حرکت می‌کنیم».

وزیر امور خارجه روسیه در سفری ۲ روزه برای نمایندگی در سومین نشست امتیازات افغانستان همراه خود حضور نمایندگان آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان وارد چین شده است.

انتهای پیام/۴۱۰۶/