ماجرای مهاجم سابق پرسپولیس در بلاروس


ماجرای مهاجم سابق پرسپولیس در بلاروس

مهاجم سابق پرسپولیس تهران به لیگ بلاروس منتقل شد.


به گزارش ایلنا، آریا برزگر ستاره جوان فوتبال ایران کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این در یک واحد سوئیچ پر اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدا به پرسپولیس منتقل شده بود به خدمه ویتبسک بلاروس اتصال.


برزگر ۱۹ ساله پس اجتناب کرده اند حضور در پرسپولیس مدتی در خدمه فجرسپاسی شیراز حضور داشت.


انتهای پیام/