ما باید معدن بی تجربه را آغاز کنیم / کنسرسیومی برای واردات تجهیزات معدن تشکیل دهیم


ما باید معدن سبز را شروع کنیم / کنسرسیومی برای واردات ماشین آلات معدن تشکیل دهیم

رئیس کمیسیون معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: طرحی همراه خود عنوان هزار معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ هزار حرفه حاضر کرده‌ایم کدام ممکن است اگر مقامات برای سرزنده‌سازی آن همکاری تدریجی، حرکت بزرگی {در این} راستا اتفاق می‌افتد. مقامات سیزدهم وعده تحمیل عالی میلیون حرفه در سال را داده است کدام ممکن است همراه خود این ساختار بخش معدن ممکن است ۱۰ نسبت این وعده را محقق تدریجی.


ابراهیم جمیلی در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار مالی ایلنا دانستن درباره وضعیت معادن در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند کارهایی کدام ممکن است در سال ۱۴۰۰ تکمیل شد ادعا نتایج مزایده ای بود کدام ممکن است سال در گذشته تکمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادستانی عملیات انجام داده است. اما فاجعه اجتناب کرده اند بین گذشت است.» برای اولین بار عالی فروش عمومی نهایی برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اکثر استان ها این فروش عمومی مورد استقبال معامله گران قرار گرفت.


وی افزود: سوئیچ کمیت قلمرو اکتشافی به بخش ورزش معدنی کار فوق العاده خوبی بود اما متاسفانه شاهد بودیم کدام ممکن است دارایی ها خالص همکاری چندانی همراه خود برندگان مزایده میدانی نداشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کم کاری همراه خود مناطق برخورد کردند.


وی افزود: این در حالی است کدام ممکن است تاکید همه مسئولان بر برچیدن است. باید تفاهم نامه دارایی ها خالص همراه خود وزارت صمت را تنظیم دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کنجکاوی مندان به ورزش در بخش اکتشاف آزادی بیشتری بدهیم. در واقع ما اصلا موافق تخریب دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو زیست نیستیم اما معتقدیم می توان معدن بی تجربه را در ملت تحمیل کرد. همراه خود وجود استخراج معادن، می توان دارایی ها خالص ملت را محافظت کرد.


رئیس کمیسیون معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: همه این چیزها درمورد به صلاحیت معدنچی است کدام ممکن است در صورت احراز صلاحیت معدنچی در واگذاری ها این امکان موجود است.


وی افزود: عرضه تجهیزات معدنی باید یکی اجتناب کرده اند میل های وزارت صمت باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع را شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند این سیستم های بی نظیر کمیسیون معادن اتاق بازرگانی قرار داده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس نیز مجوز واردات معدن را صادر کرده است. تجهیزات در بودجه ۱۴۰۱. متعاقباً امیدوارم در سال ۱۴۰۱ انواع زیادی ماشین وارد ملت شود، اما جدا از این می تواند به تولیدکننده خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های سازنده تجهیزات با کیفیت حرفه ای معادل هپکو ملاحظه کرد.


جمیلی یکپارچه داد: توصیه تشکیل عالی سری کنسرسیوم برای واردات تجهیزات را دادیم. اگر مقامات بخواهد تجهیزات تخصصی همراه خود قیمت صحیح وارد ملت شود توصیه ما تشکیل کنسرسیوم است. ما هم این توصیه را به وزارت صمت توصیه دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد وزارت هم موافق است. توصیه تولید دیگری ما اینجا است کدام ممکن است اجتناب کرده اند فروردین ماه مجوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت واردات داده شود به همان اندازه فصل کاری بهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تابستان اجتناب کرده اند بازو نرود.


وی اظهار داشت: تعهد ای به تماس گرفتن هزار معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ هزار حرفه حاضر کرده ایم. اگر مقامات برای سرزنده سازی آن همکاری تدریجی، حرکت بزرگی {در این} راستا صورت خواهد گرفت. مقامات سیزدهم وعده تحمیل عالی میلیون حرفه در سال را داده است کدام ممکن است همراه خود این ساختار بخش معدن ممکن است ۱۰ نسبت این وعده را محقق تدریجی. این ساختار علاوه بر این ممکن است به معادن کودک نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متداولو ایجاد معادن راکد کمک شایانی تدریجی. به معنای واقعی کلمه هستند ایجاد هزار مین ممکن است به جای آن نفت به هدف معدن کمک تدریجی.


انتهای پیام/