مخالفت مجمع پیش آگهی مصلحت همراه خود اصل ریاست جمهوری؛ امیدی به واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ موجود است؟ :: وان کارواردات خودرو اجتناب کرده اند سال ۱۳۹۷ به دلایلی کدام ممکن است مشاوره می‌شد اهم آن محدودیت‌های ارزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بر ورود به دارایی ها ارزی در شرایط خاص ملت است، ممنوع شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} سال‌ها هر بار توصیه شده لغو ممنوعیت نیز همراه خود مخالفت‌هایی مواجه بوده کدام ممکن است بهانه آن تراز ارزی گفتن شده بود. در اولین روزهای کاری سال ۱۴۰۱، بند درمورد به واردات خودروهای رانندگی در قوانین بودجه در حالی بردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان مربوطه نسبت به آن است ابراز بی‌ اطلاعی کرده‌اند کدام ممکن است پیگیری‌ها آرم می‌دهد ظاهرا این مصوبه علیرغم تاکید ریاست جمهور برای تعمیر شدن سبدها واردات، مورد ایراد مجمع پیش آگهی مصلحت نظام قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند قوانین بودجه بردن شده است، با این حال خواه یا نه امیدی برای انجام واردات خودروهای رانندگی در سال جاری موجود است؟


 


در همین شرایط نیز، اداره گمرک ملت منتظر نرخ جدید ای تی اس برای جایگرین همراه خود نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی کدام ممکن است در امروز شناخته شده به عنوان نرخ محاسباتی استفاده می‌شود، است. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری بحث واردات خودرو کدام ممکن است اجتناب کرده اند سه سال در گذشته عملا شاهد ممنوعیت ورود هستیم،‌ در بهمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسفند ۱۴۰۰  را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم زمان همراه خود بازه بازرسی بودجه ۱۴۰۱ حواشی مختلفی را به در کنار داشته است.


نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق این بار تاکید داشتند کدام ممکن است بحث آزادسازی واردات خودرو در بودجه لحاظ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمدی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز بابت صدور مجوز ترخیص ۷۰ هزار تجهیزات خودرو رانندگی در دارایی ها بودجه ۱۴۰۱ لحاظ کرده‌اند.


 


 


بر این ایده،  ۵۰ هزار تجهیزات خودرو رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ هزار تجهیزات رانندگی ۲ گانه سوز به علاوه ۱۰ هزار تجهیزات وسایل نقلیه، ۱۰ هزار تجهیزات اتوبوس برون شهری، ۵۰۰۰ تجهیزات تجهیزات معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه سازی همراه با ۱۰۰۰ تجهیزات یخچال دار در مصوبه باقی مانده مجلس لحاظ شده بود.

مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با دستور ریاست جمهوری؛ امیدی به واردات خودرو در سال 1401 وجود دارد؟


 این در حالی است کدام ممکن است در قوانین باقی مانده بودجه ۱۴۰۱ کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی رئیس مجلس به رییس جمهور ابلاغ شد ۷۰ هزار تجهیزات خودرو رانندگی اجتناب کرده اند قوانین بودجه بردن شده است.

مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با دستور ریاست جمهوری؛ امیدی به واردات خودرو در سال 1401 وجود دارد؟


 شبیه به طور کدام ممکن است خاص است در محتوای متنی باقی مانده قوانین بودجه بحث ورود ۷۰ هزار تجهیزات خودرو رانندگی اجتناب کرده اند محتوای متنی بردن شده است.


جریان واردات خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰ هزار تجهیزات رانندگی در قوانین بودجه ١۴٠١ کدام ممکن است در مجلس به تصویب رسیده بود، اجتناب کرده اند تذکر مجمع پیش آگهی مصلحت نظام دارای ایراداتی بوده کدام ممکن است در پایان بردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قوانین نیامده است.


https://digiato.com/wp-content/uploads/2021/09/Allowing-car-import-3.jpg


این در حالی است کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این هم در بحث واردات خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب‌هایی کدام ممکن است نمایندگان مجلس برای آن حاضر کرده بودند، ایراداتی وارد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی اسبابک ها اجتناب کرده اند تذکر مجمع مورد پذیرش قرار نگرفته بود.

گفتنی است در نیمه اسفند ماه ۱۴۰۰، رئیس جمهور به وزیر صمت اصل داده بود، اطمینان حاصل شود که افزایش رقبا پذیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر شائبه انحصار، کت و شلوار سازی قیمت خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبران ضعیف ساخت به میزان می خواست بازار، به همان اندازه سبدها قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، کمتر از ظرف سه ماه بلند مدت تعمیر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود افزایش صادرات خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزا، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.


از هر لحاظ تاکنون هیج عالی اجتناب کرده اند تجهیزات‌های مربوطه در مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس دلیل مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاف با اشاره به بردن بند درمورد به واردات ۷۰ هزار تجهیزات خودروی رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرادات وارد به آن است حاضر نکرده‌اند؛ مصوبه‌ای کدام ممکن است قالب آن در بازرسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رد ولی بار تولید دیگری تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تصور به صحن علنی ارجاع شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رای معرفی شده است بود.


https://digiato.com/wp-content/uploads/2021/09/news-decrease-imported-cars-price-mehr-1400.jpg


تکنیک ضد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقیض پوشش گذاران کلان ملت در صنعت خودروسازی


آنچه مشخص است اینکه مجمع پیش آگهی مصلحت، به خوانایی همراه خود تذکر فردی آقای رییس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت صمت برای واردات خودرو به ملت جایگزین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس نیز در حد فاصل این ۲ نهاد، گم شدن به نظر می رسد مانند است.


در شرایطی کدام ممکن است نمایندگان به طور گسترده، موافق موضوع واردات خودرو هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی شورای نگهبان نیز قالب مربوطه را تایید کرده است، این شورای مصلحت است کدام ممکن است سد راه موضوع مورد تایید مجلس، شورای نگهبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات شده است، هرچند {در این} میان نباید اجتناب کرده اند وجود سرسرا گری برخی خودروسازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ پرهزینه نیز غافل شد کدام ممکن است خودرو را متضرر موضوع واردات خودرو می پندارند.


حجت‌الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین، دادستان کل ملت نیز به تازگی در سخنانی اجتناب کرده اند کف دست‌های پایین پرده‌ای در خودروسازی گلایه کرده است.


منتظری، دادستان کل ملت {در این} اتصال می گوید: «در صنعت خودروسازی ملت کف دست های پایین پرده‌ای موجود است کدام ممکن است مانع ارتقاء وضعیت خودروسازی ملت می‌شود، کدام ممکن است مانع ارتقاء وضعیت خودروسازی ملت می‌شود.»


https://digiato.com/wp-content/uploads/2021/09/Allowing-car-import-5.jpg


در چنین اوضاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید احوالی همراه خود ملاحظه به انتقاد از حداکثر مقام معظم مدیریت اجتناب کرده اند استاندارد خودروهای خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقادات بی حد و مرز پلیس راهور نسبت به صنعت خودروسازی به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است مقامات در حرکت، چاره ای جز پذیرش نقطه ضعف مدیریتی شخصی دسترس در بازار خودرو نخواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالا این فشار اجتناب کرده اند طرفین به س toال کردن وزیر صمت منجر احتمالاً وجود خواهد داشت.


https://digiato.com/wp-content/uploads/2021/09/Allowing-car-import-4.jpg


اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری موضوع واردات، آنطور کدام ممکن است اجتناب کرده اند شواهد پیداست، ارتباط غیر قابل انکاری همراه خود تامین پول خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لغو تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای برجام دارد، به همین دلیل به سختی بعید به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به توانایی عظیم سرسرا گری مونتاژ کنندگان خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجمع پیش آگهی مصلحت نظام، با بیرون اجرایی شدن یک بار دیگر برجام، شاهد اجتناب کرده اند بالا گیری واردات خودرو رانندگی به ملت در مقیاس کلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل ملاحظه باشیم.