مدیرعامل موسسه مالی دی این سیستم‌های عملیاتی سال ۱۴۰۱ را ابلاغ کرد


به گزارش ضربان قلب بازار به نقل اجتناب کرده اند روابط‌نهایی موسسه مالی دی، {در این} نشست کدام ممکن است همراه خود حضور مدیرعامل، رییس هیئت‌مدیره، معاونان، مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران ارشد موسسه مالی برگزار شد، علیرضا قیطاسی همراه خود تشریح نیازها استراتژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌های عملیاتی موسسه مالی در سال ۱۴۰۱ ذکر شد: بر مقدمه کلاس ها کارشناسی برگزار شده همراه خود تمامی مدل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب‌شناسی سبدها باور نیازها در سالیان قبلی، این سیستم عملیاتی موسسه مالی در سال جاری همراه خود رویکرد نوین تدوین شده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند در امروز ابلاغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی می‌شود.  
مدیرعامل موسسه مالی دی همراه خود ردیابی به این‌کدام ممکن است رئیس معظم انقلاب(مدظله‌العالی) سال ۱۴۰۱ را سال ” ساخت، اطلاعات‌بنیان، اشتغال‌آفرین” نامگذاری کرده‌اند، ذکر شد: مانترا جدید امسال نماد اجتناب کرده اند اهمیت اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت بیشتر مبتنی بر اطلاعات دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز دارد کدام ممکن است همکاران همراه خود عزمی راسخ برای اجرایی کردن این سیستم‌های عملیاتی موسسه مالی در سال ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت بر مقدمه نقشه راه ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال ملت در شکوفایی مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باور مانترا سال عملکرد‌آفرین باشند.
وی افزود: مکانیسم‌های اجباری برای پایش این سیستم‌ها اجتناب کرده اند درجه رصد روزانه، هفتگی، ماهانه به همان اندازه رصد فصلی اندیشیده شده {است تا} میزان باور نیازها ستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبدها باور این سیستم به صورت مشترک، رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقیاس‌گیری شود به همان اندازه تمامی واحدهای ستادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعب بر مقدمه این سیستم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها ابلاغی در مسیر درست حرکت کنید باور تکنیک‌های موسسه مالی حرکت کنند.
مدیرعامل موسسه مالی دی همراه خود ردیابی به نیازها استراتژیک کلان تصمیم گیری شده برای سال ۱۴۰۱ ذکر شد: کاهش زیان جمع شده، افزایش مخلوط کردن دارایی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سهم بازار، سه هدف استراتژیک کلان موسسه مالی در سال جاری است کدام ممکن است تمامی این سیستم‌های عملیاتی در مسیر درست حرکت کنید باور این سه هدف ساختار‌ریزی شده است.
وی افزود: کالا املاک مازاد، وصول مطالبات غیرجاری، افزایش مخلوط کردن سپرده‌ها، بهبود محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها، بهبود بانکداری الکترونیک، مدیریت مؤثر نمایندگی‌های تابعه، افزایش سبد سرمایه‌گذاری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش بهره‌وری سرمایه انسانی، هشت این سیستم بی نظیر موسسه مالی برای بدست آوردن به نیازها استراتژیک کلان است.
قیطاسی همراه خود ردیابی به لزوم جاری‌سازی اثربخش این سیستم‌ها در تمامی ارکان موسسه مالی تصریح کرد: ابلاغ دستوری این سیستم به مدل ها کافی نیست اما علاوه بر این سوئیچ جزییات این سیستم ‌به در کنار نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص‌های مرتبط به تمامی همکاران مدل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری در کنترل انجام هر ورزش منصفانه نیاز اساسی در پیاده‌سازی این سیستم‌ها است.
وی تصریح کرد: در سال جاری آموزش تخصصی همکاران شعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقاء استانداردهای آموزشی موسسه مالی در اصل کار مدیریت سرمایه انسانی قرار دارد به همان اندازه اجتناب کرده اند این طریق زمینه افزایش بهره‌وری کارگران فراهم شود.
در شکسته نشده این نشست، حسین بهروزی، سرپرست امور ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم به در کنار احمد قدس‌الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمدرضا مظلوم‌پور، رییس را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون اداره تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ریزی به تشریح چارچوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزییات این سیستم‌های عملیاتی سال ۱۴۰۱ پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همت‌اله حسین‌زاده، معاون شعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد شرفی، معاون اداره امور شعب استان تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید البرز نیز نیازها عملیاتی شعب موسسه مالی دی در سال ۱۴۰۱را تشریح کردند.
گفتنی است، در طولانی مدت این نشست، مدیران بخش‌های مختلف به خاص دیدگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح بازخورد شخصی کسب اطلاعات در مورد این سیستم‌های عملیاتی موسسه مالی دی در سال ۱۴۰۱ پرداختند.