مدیرعامل موسسه مالی دی این سیستم‌های عملیاتی سال ۱۴۰۱ را ابلاغ کرد


به گزارش وقت خبر به نقل اجتناب کرده اند روابط‌کلی موسسه مالی دی، {در این} نشست کدام ممکن است همراه خود حضور مدیرعامل، رییس هیئت‌مدیره، معاونان، مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران ارشد موسسه مالی برگزار شد، علیرضا قیطاسی همراه خود تشریح نیازها استراتژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌های عملیاتی موسسه مالی در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: بر ایده دوره ها کارشناسی برگزار شده همراه خود تمامی مدل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب‌شناسی سبدها باور نیازها

نوشته مدیرعامل موسسه مالی دی این سیستم‌های عملیاتی سال ۱۴۰۱ را ابلاغ کرد اولین بار در وقت خبر. پدیدار شد.