مراسم بیلد ۲۰۲۲ مایکروسافت در خرداد ماه برگزار احتمالاً خواهد بود


مایکروسافت به طور مناسب گفتن کرد کنوانسیون بیلد امسال این نمایندگی در گذشته تاریخی خرداد ماه امسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت مناسبت دیجیتال برگزار احتمالاً خواهد بود. {در این} کنوانسیون بهبود دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان IT حضور دارند.

به گزارش سرویس اطلاعات فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنولوژی تکنا، مراسم سالانه بیلد مایکروسافت اجتناب کرده اند گذشته تاریخی سوم به همان اندازه پنجم خرداد ماه امسال برگزار احتمالاً خواهد بود. {در این} مراسم دیجیتال ۲ کنوانسیون به صورت تحت وب در ۲ گذشته تاریخی ۲۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶ می برگزار تبدیل می شود. علاوه بر این ردموندی‌ها اجتناب کرده اند بهبود دهندگان، مهندسین، متخصصین بخش آی تی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استارتاپ ها {در این} مراسم دعوت خواهند کرد به همان اندازه فناوری های {به روز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای شخصی در زمینه ویندوز، آفیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو تولید دیگری محصولات را به حاضر بگذارند.

 محل برگزاری این کنوانسیون نیز همواره در سیاتل است. امسال نیز همانند ۲۰۲۰ {به دلیل} کرونا این مراسم به صورت دیجیتال برگزار احتمالاً خواهد بود. در واقع تغییراتی در الگو برگزاری تحمیل شده است. به آگاه مایکروسافت {در این} کنوانسیون محتواهایی برای بازارهای مختلف اجتناب کرده اند جمله کشورهای فرانسه، آلمان، ژاپن، آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بریتانیا اندیشه در مورد شده است.

در مراسم سال قبلی مایکروسافت به صورت اولین اجتناب کرده اند آشکار فناوری جدید ویندوز خبر داده بود کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند آن نیز ویندوز ۱۱ تهیه شد. این نمایندگی برای اطلاعات جدید ویندوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادهای درمورد به آن است هفته بلند مدت مراسم عکس را نیز برگزار خواهد کرد. به همین دلیل میتوان نتیجه گرفت در بیلد امسال هدف اصلی این نمایندگی بر روی ویندوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات آن نخواهد بود.