مراقبت نشده مقامات به قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید لجبازی برای مونتاژ مجتمع پتروشیمی؛ “تالاب میانکاله” در معرض خطر نابودی!


نواندیش- محمد صادقی: این نخستین بار نیست کدام ممکن است تصمیمی این چنینی در سطح مقابل قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی فرمایشات صریح مقام معظم مدیریت مبنی بر لزوم محافظت دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم زیست گرفته تبدیل می شود، پیش تر تاثیر چنین تصمیماتی را بر نابودی تنظیم زیست کشورمان تبصره کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا نیز خاص نیست کدام ممکن است چرا علی رغم هشدارهای بسیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید منع قانونی چنین اصراری برای انجامی کاری خیلی شبیه یعنی تحمیل منصفانه پتروشیمی در محله تالاب میانکاله اجتناب کرده اند دارایی ها ارزشمند تنظیم زیست شمال ملت موجود است.

 

در گذشته تاریخی ۲۰ اسفند ماه سال قبلی مجتمع پتروشیمی مازنداران در روستای حسین‌آباد شهرستان بهشهر توسط وزیر ملت افتتاح شد. این ماموریت کدام ممکن است همراه خود سرمایه‌گذاری ۸۰ هزار میلیارد تومانی بخش شخصی مشغول به کار شده است, در حریم تالاب بین‌المللی میانکاله قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آموزش داده شده است برخی مشاوران تهدیدی برای این تالاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب زیستی بی‌معادل آن محسوب می‌شود.

 

تسنیم هم {در این} اتصال نوشت کدام ممکن است همراه خود وجود اینکه وزیر ملت بر اخذ اتصال‌های تنظیم زیستی ماموریت پتروشیمی مازندران تأکید داشت با این حال علی سلاجقه رئیس گروه ایمنی تنظیم زیست در گفتگویی  این اعلام کردن را رد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ماموریت را گمشده مجوزهای زیستی محیطی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: کلنگی کدام ممکن است در این زمان برای تحریک کردن عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی به پایین زده شد اجتناب کرده اند تذکر ما همراه خود ملاحظه به این‌کدام ممکن است ماموریت مجوز تنظیم زیستی ندارد، گمشده شهرت است. در حالی کدام ممکن است مجوز تنظیم زیستی این قالب گرفته نشده، مشاور احترام اجتناب کرده اند من می خواهم می‌خواهد کدام ممکن است کلنگ‌زنی انجام شود.

 

رئیس گروه تنظیم زیست در مونتاژ‌ای همراه خود حضور رئیس دیوان محاسبات بار تولید دیگری نیز بر عدم کسب مجوزهای زیست محیطی این ماموریت تأکید کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار کرده بود: این ماموریت تحت هیچ شرایطی مجوز زیست محیطی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما جلوی آن خواهیم ایستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به {هیچ کس} اجازه نخواهیم داد با بیرون اخذ مجوز زیست‌محیطی این قالب را اجرا تنبل.

 

کنار اجتناب کرده اند مخالفت گروه تنظیم زیست, مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان بخش تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد جهان کدام ممکن است در روزهای فعلی توده ها اعتراض شخصی را در قابل تجمع‌های مسالمت‌آمیز به گوش مسئولین استان مازندران رساندند, احداث پتروشیمی در میانکاله منصفانه نقص قانونی نیز دارد؛ بر مقدمه بند الف ماده ۲ تصویب نامه در خصوص استقرار واحدهای اقتصادی در  استان‌های گیلان, مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلستان, (تصویب شده هیئت وزیران به گذشته تاریخی ۱۳۸۱/۷/۳) استقرار صنایع شیمیایی {در این} استان‌ها علاوه بر این در شهرک‌های اقتصادی لوشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراوه ممنوع است.

 

در یکپارچه این مصوبه ردیابی شده است کدام ممکن است ‌” الف – صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب اقتصادی در استراتژی ساخت {در این} مناطق ممنوع است “؛ اجتناب کرده اند آنجا کدام ممکن است صنایع پتروشیمی فرآورده‌های شیمیایی را اجتناب کرده اند داروها نپخته حاصل اجتناب کرده اند نفت هر دو بنزین خالص ساخت می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرایند تولیدی {در این} صنایع همراه خود ساخت فاضلاب در کنار است, لذا این مورد پتروشیمی میانکاله را برای ادغام کردن می‌شود.

 

همراه خود وجود عدم کسب مجوزهای گروه تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم همخوانی ساختمان پتروشیمی در میانکاله همراه خود مبانی مناسب ملت, تصاویری کدام ممکن است در ایام سفر نوروز اجتناب کرده اند این جهان چاپ شده شده است, آرم اجتناب کرده اند تسریع استراتژی احداث پتروشیمی در جهان دارد.

 

همه این ها در حالی است کدام ممکن است حتی مدیریت نیز توده ها بر لزوم محافظت تنظیم زیست تاکید داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جملات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنرانی های متنوع اجتناب کرده اند ایشان {در این} باره موجود است، در مورد توجه قرار گرفت رئیس انقلاب اسلامی تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صیانت آن مشکل‌ای مهم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگرفته اجتناب کرده اند تعالیم اسلام {است تا} آنجا کدام ممکن است ایشان این مشکل را منصفانه «تعهد‌ی حاکمیّتی» می‌دانند.

 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دانستن درباره‌ی «تنظیم زیست»، اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظایف مسئولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد {برای حفظ} آن فرمودند:

 

 برای ما مسأله تنظیم زیست هر دو محافظت دارایی ها خالص، مسأله‌ای تجمّلاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح ۲ نیست؛ منصفانه مسأله مهم است.

 

همراه خود وجود همه این ها خاص نیست کدام ممکن است چرا مقامات این چنین همراه خود لجبازی همچنان قصد در تحمیل این مجتمع دارد.

 

بحران های محیط زیست , صنایع آلاینده محیط زیست ,

 

بحران های محیط زیست , صنایع آلاینده محیط زیست ,

 

بحران های محیط زیست , صنایع آلاینده محیط زیست ,

 

بحران های محیط زیست , صنایع آلاینده محیط زیست ,