مزرعه کادیلاک مکزیک! | دیدشهر


در ۱۶ کیلومتری شهر «آماریلو»ی مکزیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتداد طرف بزرگراهی، ردیف خودرو‌های رنگارنگی دیده می‌شود کدام ممکن است اجتناب کرده اند اوج در گرد و غبار فرو گذشت‌اند.

وقتی به این مزرعه کادیلاک مکزیک می روی گویی {در این} مزرعه‌ به‌جای گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیاه، خودرو‌های کادیلاک کاشته شده‌ است. این خودروها همراه خود به تصویر کشیدن‌های رنگی روی بدنه‌شان فضایی غیرمعمول خلق کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افکار رهگذران کنجکاو را تحریک می‌کنند. کادیلاک‌ها چرا در پایین کاشته شده‌اند؟ این مزرعه درواقع عالی تأثیر هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند جاذبه‌های گردشگری این جهان است کدام ممکن است همراه خود هدف ردیابی به تحولات صنعت ماشین‌سازی به‌ویژه خودروی کادیلاک خلق شده‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع اجتناب کرده اند مشهورترین مانکن‌های کادیلاک را در گرد و غبار فرو برده ‌است. این مزرعه را سال ۱۹۷۴ سه باهوش اهل «سن‌فرانسیسکو» تحمیل کردند. آن‌ها ابتدا ۱۰ خودروی کادیلاک را در فضا‌های مشترک، مورب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه نیمه در دل گرد و غبار فرو کردند. بعد اجتناب کرده اند آن یکی اجتناب کرده اند کارهایی کدام ممکن است هنرمندان در بازدید اجتناب کرده اند این مزرعه انجام می‌دهند اینجا است کدام ممکن است همگی همراه خود اسپری رنگ بر روی این خودروها قالب‌هایی گرافیتی می‌کشند هر دو چیزی می‌نویسند. این کار در کل سال‌ها به‌حدی تکرار شده ‌است کدام ممکن است امروزه این خودروها رنگ بی نظیر خودشان را اجتناب کرده اند بازو داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خودروهایی رنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً تغییر شده‌اند. مشهور مزرعه کادیلاک به همان اندازه حدی است کدام ممکن است در موزیک‌ویدئوی تعدادی از موسیقی شناخته‌شده تصاویری اجتناب کرده اند آن دیده می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند گروه‌های موسیقی برای اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط موسیقی‌های‌شان اجتناب کرده اند این مزرعه استفاده می‌کنند. در انیمیشن celeb «اتومبیل‌ها» محصول کمپانی پیکسار هم در صحنه‌ای این مزرعه کادیلاک آرم داده می‌شود.

تأمین: therout-66.com