مسافران سرعینی در ماه رمضان کاهش یافته است می گیرند


 به آموزش داده شده است فرماندار سرعین به برکت ماه مبارک رمضان ۶۰ نسبت به فرهنگیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰ نسبت به سایر مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران تعلق خواهد گرفت.

مسافران سرعینی در ماه رمضان تخفیف می گیرند

سرپرست راهنمایی سرعین ذکر شد: اصناف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسبه همراه خود هدف رعایت حقوق شهروندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکریم میهمانان کاهش یافته است ۵۰ درصدی به فرهنگیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ درصدی به عموم میهمانان {در این} شهر توریستی حاضر می‌کنند.

باقر باقرزاده در مونتاژ ستاد ترتیب بازار سرعین اظهار کرد: پیش بینی بر اینجا است این تخفیفات به برکت ماه مبارک رمضان ۶۰ نسبت به فرهنگیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰ نسبت سایر میهمانان مدنظر قرار بگیرد.

وی افزود: اعضای ستاد ترتیب بازار شهرستان سرعین در ایام نوروز بویژه ترتیب بازار ساعت شب عید منسجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگ در خدمت‌رسانی به ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران حرکت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در dishing out اقلام حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بازار نمره قبولی کسب کردند.

وی بر لزوم استمرار نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی‌های از واقعی بر بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رصد قیمت‌ها به صورت مداوم تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: برای جلوگیری اجتناب کرده اند افزایش بوتلگ قیمت‌ها، کم‌فروشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تخلفات توسط برخی اشخاص حقیقی جایگزین‌طلب انجام گشت‌های مستمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور همیشگی بازرسان جدا از افزایش اعتقاد نهایی موجب جلوگیری اجتناب کرده اند قوانین‌گریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلف عده‌ای سودجو خواهد بود.

 

سرعین

گردشگری استان اردبیل | گردشگری اردبیل