منظره خاص خیابان مریوان به سنندج+عکس


کمتر از انواع کاراکتر تذکر ۲۰۰ مییاشد .
نظراتی کدام ممکن است تشکیل توهین هر دو افترا به کسی ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو همراه خود اصول ملت وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد چاپ شده نخواهد شد – لطفاً بازخورد شخصی را همراه خود حروف فارسی تایپ کنید.