موحد: پمپاژ پایین‌های حومه غربی دهدشت اندر خم خوب کوچه است/نادران: قوز کردن سرمایه گذاری توضیحات عکس دارد؟!


به گزارش کرونا اجتناب کرده اند کهگیلویه، حجت‌الاسلام سید محمد موحد در لحظه در بازدید رئیس کمیسیون تلفیق اجتناب کرده اند سرمایه گذاری پمپاژ پایین های حومه غربی دهدشت اظهار داشت: این سرمایه گذاری همراه خود تحویل داد ۱۴ سال باقی مانده است اندر خم خوب کوچه مانده است.

مشاور افراد کهگیلویه در مجلس افزود: باید تجزیه و تحلیل شود اشکال اجتناب کرده اند ضعیف شهرت است هر دو پیمانکار، اگر اعتباری است برطرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر کم کاری پیمانکار است تصمیم گیری پروژه شود.

وی همراه خود خاص اینکه سرمایه گذاری سالهاست تعطیل بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالیتی در آن صورت نگرفته است اظهار داشت: در لحظه می بینیم تحرک علاقه مند به را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر باورپذیر دارند.

موحد تصریح کرد: وضعیت سرمایه گذاری جذاب نیست همراه خود تحویل داد ۱۴سال تنها ۳۲درصد پیشرفت دارد.

الیاس نادران هم در بازدید اجتناب کرده اند قالب آبرسانی به پایین های دهدشت غربی به فارس اظهار داشت: اشکال این قالب اعتباری نیست توضیحات عکس دارد کدام ممکن است تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری احتمالاً خواهد بود.

انتهای پیام/