نخستین بار {چه کسی} لقب «امیرالمؤمنین» را به امام علی (ع) داد؟
یکی اجتناب کرده اند سؤالات کسب اطلاعات در مورد حضرت علی(ع) این دشواری است کدام ممکن است خواه یا نه ایشان در زمان حیات رسول خدا(ص) نیز همراه خود این لقب خوانده می‌شده‌اند هر دو خیر؟