نرخ دیه سال ۱۴۰۱ گفتن شد


به گزارش صدای ایران به نقل اجتناب کرده اند مهر، طبق گفتن وسط رسانه قوه قضائیه، به موجب ابلاغ رئیس قوه قضائیه همراه خود ملاحظه به تجزیه و تحلیل‌های به حرکت آمده، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶ میلیارد ریال برابر ۶۰۰ میلیون تومان تصمیم گیری شد.

این در حالی است کدام ممکن است براساس قوانین نرخ دیه در ماه‌های حرام به میزان عالی سوم افزوده ممکن است.