نمایندگی نفت ایرانول تندیس زرین اجلاس سراسری رضایت مندی خریدار را اجتناب کرده اند آن شخصی کرد


در پنجمین کنفرانس موقعیت مدیران مالی در پیشبرد اقتصاد مقاومتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهش ساخت کدام ممکن است همراه خود رویکرد رضایتمندی خریدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود محوریت افزایش درجه رضایت مندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در وفادارسازی مشتریان روز ۱۸ اسفند ماه در سالن کنفرانس‌های در سراسر جهان دانشکده شهید بهشتی برگزار گردید، نمایندگی نفت ایرانول سودآور به اکتسابی تندیس زرین شد

شرکت نفت ایرانول تندیس زرین اجلاس سراسری رضایت مندی مشتری را از آن خود کرد

به گزارش وقت خبر به نقل اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} نمایندگی نفت ایرانول، این اجلاس همراه خود حضور مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون قدرت مجلس شورای اسلامی، حسین‌حاتمی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هادی قوامی معاونت امور حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس وزارت امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی برگزار شد.

{در این} مراسم نمایندگی نفت ایرانول {به دلیل} ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهتمام ویژه ای کدام ممکن است به امر خریدار مداری شناخته شده به عنوان عالی دستور مدیریتی قائل است، سودآور به اکتسابی تندیس زرین در مراسم فوق شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ورزش های این نمایندگی تقدیر به حرکت به اینجا رسید.

این مراسم همراه خود سخنرانی خزایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت آموزشی کالج کارآفرینی دانشکده تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رییس کیسیون آموزشی اجلاس در پنل اول اجلاس تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس همراه خود سخنرانی قوامی معاون پارلمانی وزارت اقتصاد، حاتمی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخعی سخنگوی کمیسیون قدرت مجلس شورای اسلامی به نوک رسید.