نکاتی کلیدی دانستن درباره ماه مبارک رمضان + فیلممرحوم حضرت آیت الله کشمیرى در باب ماه رمضان اجتناب کرده اند سحر به همان اندازه افطار طرفدار‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنمودها جالبی را مطرح نموده اند، اجتناب کرده اند دوست داشتنی کردن برای خدا به همان اندازه تأمل در آیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون اصلی بر استاندارد در مقابل افزایش کمیت در آیات قرآنی. ناسالم نیست ۹ طرفدار ایشان را همراه خود هم مرور نماییم.
۱- حتماً دقایقی اجتناب کرده اند ساعات رازآمیز روزه داری شخصی را به برترین عبادت اختصاص دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن هم چیزی نیست جز «تأمل»! همراه خود شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدای شخصی خلوت کنید. خصوصاً به نوع اتصال حضرت حق همراه خود خودتان بیندیشد؛ امید است ابوابی اجتناب کرده اند معرفت به روی تان باز شود.
۲- یکی اجتناب کرده اند مهم‌ترین حالت‌های بندگی خصوصاً در رمضان المبارک، حالتی است کدام ممکن است طرفدار ى مؤکد نبی مکرم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن «سجده تمدید شده» است. ساده خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولیاء الهی می‌دانند هنگام سجده ى عبودیت چه مرطوب اجتناب کرده اند ابر رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه برکاتی اجتناب کرده اند عالم ربوبیت بر بالا خواهید کرد می‌بارد. حتماً در روز منصفانه سجده ى تمدید شده داشته باشید.
۳- تحریک کردن ماه رمضان حتماً نیت کنید ساده براى الله روزه بگیرید؛ ساده الله! آداب روزه داری را به همان اندازه آنجا کدام ممکن است نشاط دارید، انجام دهید:
“کمیت گرا نباشید؛ استاندارد جو باشید! ”
دنبال ختم آیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعیه نباشید؛ اما علاوه بر این درپی هضم آن‌ها باشید!
غذای اندک را خوشایند بجوید به همان اندازه جزء جان تان شود.
بهترین ضرر ما قشری نگری به دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریعت است.
همراه خود شخصی در نظر گرفته شده کنید آنقدر در سال‌های در گذشته همراه خود ولعِ زیادخوانی اعمال انجام دادید، به مکان رسیدید؟!
۴- هنگام افطار دِلال کنید! دِلال چیست؟ در اول دعای افتتاح عرض می‌کنیم: «مدلاً علیک» “دِلال یعنى دوست داشتنی کردن” هنگام افطار برای خدا دوست داشتنی کنید! چون براش روزه گرفتید وحضرتش خوان لوسیون فشرده؛ لقمه ى اول را نزدیک دهان ببرید، با این حال نخورید! دعا کنید؛ یعنی به خدا عرض کنید: “اگر حاجتم را بدی، افطار می‌کنم! ” به این حالت می‌گویند دِلال؛ معجزه می‌تنبل!
۵-رمز ماندگاری در ضیافت الهی رمضان کیمیای «حُسن خلق» است. همراه خود فرزندان، خویشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستان شخصی همراه خود اکسیر حسن خلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهربانی برخورد کنید. همه وقت خصوصاً {در این} ماه خوش برخورد باشید. دوم ى عصبانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگرانی خواهید کرد شبیه به دوم ریختن خواهید کرد اجتناب کرده اند این مهمانی الهی است!
۶- کشتی رؤیایی رمضان سفر بر امواج دریای «اشک» به ساحل نجات می‌رسد! اجتناب کرده اند خدای سبحان {در این} ماه خصوصاً اسحار سحرآمیز آن اشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریه تقاضا کنید. در واقع شرط سحرخیزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشک ریزی دل آسیب دیده از گرفتن است.
۷- اجتناب کرده اند ابتدای ماه رمضان باید تمرکز بر خواهید کرد “لیله القدر” باشد کدام ممکن است جان رمضان است. {در این} خصوص، سخن بیش از حد است؛ لکن، «مصلحت نیست کدام ممکن است اجتناب کرده اند پرده برون افتد کلید»
ساده سعی کنیم عصر قدر در ما واقع شود ۹ در ماه!
۸- این ماه ماه «ربیع القرآن» ماست. {در این} بهار قرآنی هرروز منصفانه آیه را انواع کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه افطار به طور متناوب تلاوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پیرامون آن تأمل نمایید. امید است دم دمای افطار آن آیه برای شما ممکن است پرده اجتناب کرده اند رخسار بردارد!
۹- {در سراسر} ماه رمضان ملاحظه خواهید کرد به روزه دار حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان درست یعنی وجود ذی جود حجه بن الحجج البالغه (عج) نباید منقطع شود. روزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بندگی خواهید کرد اجتناب کرده اند کانال آن حضرت به بارگاه باری تعالی بار می‌یابد.