هزار میلیارد تومان برای راه آهن شهری مشهد تامین تبدیل می شود


    هزار میلیارد تومان برای راه آهن شهری مشهد تامین می شود

وزیر ملت بر رشد قطار شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آپارتمان های بار نهایی برای تسهیل مسکن زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاوران حرم مطهر رضوی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ هزار میلیارد تومان در قالب اوراق مشارکت برای این امر حاضر تبدیل می شود. . سرمایه گذاری.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} وزارت ملت، احمد واحدی که به در کنار رئیس جمهور به خراسان رضوی بازدید کرده بود، شامگاه چهارشنبه در مراسم تحریک کردن عملیات اجرایی مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار فاز خوب جاده ۳ ریلی شهر مشهد، این موضوع را مطرح کرد. .


وی افزود: بهترین خوشحال از ما اینجا است که بتوانیم به مجاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زائران قبرستان مطهر رضوی خدمت کنیم.


وزیر ملت افزود: همسایگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلبانان باید به سادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی شخصی را به حرم مطهر برسانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین کافی است که تمام توان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غم شخصی را برای ارتقای استاندارد مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحرک در شهر مقدس به کار گیریم.


وحیدی افزود: بار نهایی یکی اجتناب کرده اند ارکان مسکن روزمره را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اجتناب کرده اند ضروریات است که بخشی اجتناب کرده اند آن در قالب قطار شهری انجام تبدیل می شود {که باید} آسانسور شود.


وی همراه خود ردیابی به اینکه حدود ۷۰۰ میلیارد تن دارایی ها پولی می خواست برای رشد قطار شهری در سال ۱۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قالب اوراق مشارکت تامین شد، ابراز امیدواری کرد در سال ۱۴۰۱ هزار میلیارد تومان تولید دیگری تامین شود.


وزیر ملت علاوه بر این تاکید کرد که برای تسریع در مدیریت جاده، دارایی ها کار باید افزایش یابد.


احدی همراه خود دقیق اینکه عبادت در نظام مقدس جمهوری اسلامی مرتب سازی نماز است، تصریح کرد: تصور ممکن است اینجا است تخصصی ایجاد می کند مشهد این موضوع جدا گذاشته تبدیل می شود، از همین جا کانون توانایی مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدنی است. نظام مقدس جمهوری اسلامی.


وی خاطرنشان کرد: بدون در نظر گرفتن مشهد به قابلیت شهری همراه خود استاندارد مسکن نزدیکتر باشد، الگوی شهرهای تولید دیگری {خواهد بود}. {در این} راستا ریل شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناوگان بار نهایی زنجیره ای برای قابلیت سازی برای همه زمانها بیشتر است.


انتهای پیام/