همه عامل کسب اطلاعات در مورد دانشکده باشکنت آنکارا – پایگاه خبری- تحلیلی محله ایرانی


راه اندازی شد دانشکده باشکنت آنکارا ( BASKENT UNIVERSITY )

دانشکده باشکنت یکی اجتناب کرده اند برترین دانشکده های شخصی ملت ترکیه می باشد پایتخت این ملت، آنکارا قرار دارد. این دانشکده توسط پروفسور دکتر مهمت هابرال را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری بنیاد پیوند اعضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوختگی ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم چنین بنیاد آموزش هابالر در سال ۱۹۹۳ راه اندازی شد. شرکت ها دانشکده باشکنت بر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات کت و شلوار همراه خود معمول ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات در سراسر جهان کانون اصلی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالیانه پذیرای ۱۰۰۰ دانشجوی خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی است.

دانشکده باشکنت هم اکنون دارای بیش اجتناب کرده اند ۱۶ هزار دانشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۲۰ عضو هیئت آموزشی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن ۱۱ کالج، ۷ موسسه، ۷ آموزشگاه ماهر، ۲۷ وسط تحقیقاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی آموزشگاه زبان های خارجی می باشد. اجتناب کرده اند جمله چشم اندازها مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برتر این دانشکده می توان به خوابگاه های دانشجویی مجهز دخترانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسرانه ردیابی کرد.

موضوع های گوناگون را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعددی در دانشکده باشکنت حاضر می شوند که اجتناب کرده اند جمله مورد پسند ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرطرفدار ترین موضوع های این دانشکده می توان موضوع هایی چون کارتون را انتخاب کنید و انتخاب کنید انیمیشن، کارگردانی، پختن شام، طراحی ارتباطات بصری، ساختار خانه، طراحی سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارچه، ساختار، بانکداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور پولی، حسابداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت پولی، بیمه، مدیریت گردشگری، دندانپزشکی، پزشکی، داروسازی، اقتصاد، مدیریت بازرگانی، علوم سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلماسی، آموزش زبان ترکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیسی، مهندسی مکانیک، مهندسی انرژی الکتریکی، مهندسی صنایع، حقوق، مصرف شده، شنوایی سنجی، فیزیوتراپی، پرستاری، روانشناسی، محله شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را شناسایی برد.

راه اندازی شد کالج های دانشکده باشکنت

کالج پزشکی

 • راه اندازی شده در سال ۱۹۹۴
 • متشکل اجتناب کرده اند سه بخش ( علوم اساس، علوم جراحی، علوم پزشکی )
 • برگزاری آموزش، پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت در پردیس دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی آن
 • زبان آموزشی ( انگلیسی )

کالج دندانپزشکی

 • راه اندازی شده در سال ۱۹۹۹
 • آغاز ورزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحصیل در مقطع دکتری در سال ۲۰۰۱
 • رتبه های برتر فارق التحصیلان در آزمون DUS
 • دوره تحصیل ( ۵ سال )
 • دارای آزمایشگاه های فوق العاده مجهز

کالج مهندسی

 • راه اندازی شده در سال ۱۹۹۸ – ۱۹۹۷ همراه خود مهندسی انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکلترونیک
 • تهیه این سیستم های آموزشی همراه خود شهرت در سراسر جهان در گروه ها
 • پشتیبانی فاصله های نظری مهندسی توسط آزمایشات را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های استفاده شده
 • برگزاری فاصله های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت ای

کالج علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات

 • همراه خود هدف افزایش نیروی انسانی خوب در زمینه ترکیبی آوری داده ها، ارزیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پردازش، سنت، ادبیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان ترکی
 • دارای ۵۹ عضو هیئت آموزشی به صورت به طور منظم ( ۸ درک، ۲ دانشیار، ۲۸ استادیار، ۴ درک همراه خود اثبات دکتری، ۲ معلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵ دستیار تجزیه و تحلیل )

کالج حقوق

 • راه اندازی شده در سال ۱۹۹۸ – ۱۹۹۷
 • همراه خود هدف بهبود درجه برتر در آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسل به دانشجویان همراه خود استاندارد بالا
 • زبان آموزشی ( ترکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیسی )

کالج ارتباطات

 • راه اندازی شده در سال ۱۹۹۸ – ۱۹۹۷
 • روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش
 • مدیریت داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد
 • طراحی ارتباطات
 • رادیو، تلویزیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینما

کالج علوم بازرگانی

 • همراه خود هدف تربیت دانشجویانی محقق، پژوهشگر، مولد، نوآور، دارای چهارچوب روانشناختی تحلیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منسجم
 • بهبود درجه ساختار اقصتادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی ترکیه همراه خود تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه علم
 • تحمیل راه رفع برای مشکلات فعلی در محله

کالج آثار هنری، طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار

 • راه اندازی شده در سال ۲۰۰۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید متشکل اجتناب کرده اند ۴ بخش مختلف
 • جهت تحمیل دیدگاه های جدید به جنبش های زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری
 • حاضر دنیای طراحی همراه خود نوآوری ها بی همتا
 • دارای مانترا ” سنت جزو بخش اساسی جمهوری ترکیه است “

رنکینگ دانشکده باشکنت آنکارا

طبق فینال آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها بدست آمده در سال ۲۰۲۰، دانشکده باشکنت توانسته است رتبه ۱۶۵۸ را {در میان} برترین دانشکده های جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رتبه ۴۰ را {در میان} برترین دانشکده های ملت ترکیه بدست آورد. علاوه بر این این دانشکده در {رتبه بندی} Times Higher Education World University توانسته است رتبه + ۱۰۰۱ را بدست آورد.

جدا از اسبابک ها مشاوره شده دانشکده باشکنت رتبه ۴۰۰ – ۳۵۱ را در {رتبه بندی} The {در میان} برترین دانشکده های جوان جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رتبه ۴۰۱ را {در میان} برترین دانشکده های آسیایی دارد.

اجباری به اشاره کردن است این دانشکده مورد تایید وزرات علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت ایران قرار ندارد اجتناب کرده اند همین رو چنانچه قصد شکسته نشده تحصیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو کار درکشور ایران را ندارید می توانید تحصیل {در این} دانشکده را یکی اجتناب کرده اند امکان های انتخابی شخصی، در تذکر داشته باشید.

نحوه پذیرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحصیل در دانشکده باشکنت آنکارا

دانشجویان در سراسر جهان جهت پذیرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحصیل در دانشکده باشکنت می بایست در یکی اجتناب کرده اند آزمون های درگاه این دانشکده ( SAT هر دو  YOS را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو GCE ) نمایندگی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمره را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیاز مورد قبول در موضوع ی سبک تذکر شخصی را بدست بیاورند. شبیه به طور که گفتیم زبان آموزشی این دانشکده ترکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیسی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان می بایست دارای اثبات اصلی زبان باشند. حداقل معدل اجباری جهت پذیرش {در این} دانشکده ۱۵ می باشد.

مدارک می خواست جهت پذیرش

 • کپی گذرنامه
 • حاضر ریز نمرات تحصیلی
 • دیپلم دبیرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش آموزشی
 • قبولی در یکی اجتناب کرده اند آزمون های درگاه
 • اثبات زبان اصلی
 • پیشنهاد نامه
 • انگیزه نامه
 • شهادت دادن نشان دادن تمکن پولی

جهت کسب داده ها بیش تر اجتناب کرده اند دانشکده باشکنت آنکارا می توانید به موقعیت یابی بی نظیر این دانشکده به رسیدگی مراجعه نمایید. علاوه بر این برای کسب داده ها اجتناب کرده اند نحوه گزارش شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرش در برترین دانشکده های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی ملت ترکیه همراه خود مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران توران آکادمی تصمیم بگیرید.

بورسیه تحصیلی دانشکده باشکنت

دانشکده باشکنت برای برخی اجتناب کرده اند دانشجویان مجاز شخصی، کاهش یافته است شهریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بورسیه های تحصیلی را اندیشه در مورد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان هر ساله می توانند تقاضا شخصی را به مدرسه حاضر داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیس اجتناب کرده اند تعیین مقدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی توسط دانشکده اجتناب کرده اند بورسیه تحصیلی بهره مند شوند. بورسیه تحصیلی دانشکده باشکنت دارای طیف گسترده ای از مختلفی بوده شکسته نشده به آن است ها می پردازیم:

بورسیه پذیرش دانشجویان بین الملل در مقطع کارشناسی

 • برای تمامی دانشجویان در سراسر جهان مجاز در تمامی خم شدن های تحصیلی
 • تعیین مقدار نمرات دبیرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمرات امتحانات سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان
 • کمک پولی بسته به شهرت آموزشی نامزدها ( ۲۰ به همان اندازه ۱۰۰ سهم )

بورسیه آموزشی

 • تعیین مقدار دانشجویان در سال اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک های پولی به آن است ها
 • الزام دانشمند جهت گذراندن حداقل واحد خاص برای موضوع تحصیلی شخصی در هر ترم
 • تمدید بورسیه به صورت سالیانه بر ایده حداقل معدل سالانه

بورسیه اقامت

 • برای انواع محدودی اجتناب کرده اند دانشجویان برتر که اجتناب کرده اند معافیت درست شهریه استفاده می کنند
 • حداقل معدل می خواست ( ۲.۵۰ اجتناب کرده اند ۴.۰۰ )