هیچ‌گونه مشکلی در تامین مرغ خوب و دنج دسترس در بازار کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد {وجود ندارد}/ تهیه مرغ همراه خود قیمت ۳۲ هزار تومان


به گزارش کرونا اجتناب کرده اند یاسوج، در حالی که طی روزهای قبلی نبود مرغ خوب و دنج دسترس در بازار استان انتقاداتی را در پی داشت رئیس گروه جهاد کشاورزی اجتناب کرده اند تعمیر این اولویت خبر داد.

علی معتمدی در همین خصوص به خبرنگار فارس ذکر شد: درست در این لحظه سه‌شنبه ۵۵ تن مرغ منجمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵ تن مرغ خوب و دنج وارد بازار استان شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ‌گونه ضعیف مرغ خوب و دنج در استان {وجود ندارد}،روزهای بلند مدت را هم مدیریت خواهیم کرد.

وی همراه خود ردیابی به زحمات در یک روز واحد‌زمانی جهاد کشاورزی برای تامین کالاهای اساسی افراد ذکر شد: برای اولین بار در مناطق دورافتاده ممبی، پشته زیلایی، سرفاریاب، لما، از قلعه رئیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از سطح تولید دیگری استان مرغ منجمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه عصر عید تخصیص کردیم به همان اندازه افراد این مناطق مشکلی در تامین میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرغ نداشته باشند.

این در کنترل دقیق کرد:برنج، شکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کالاهای اساسی ذخیره‌سازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی برای تامین سایر اقلام {وجود ندارد}، ضمن اینکه روزانه به شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد سرکشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت داریم که کمبودی در اقلام اساسی افراد وجود نداشته باشد.

علاوه بر این سید احسان عسکری معاون مالی استاندار کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد در خصوص تامین مرغ می خواست بازار استان ذکر شد: قرارگاه توافق مالی استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد اجتناب کرده اند ۲ روز قبل از این اجتناب کرده اند تحریک کردن سال جدید تاکنون پای کار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن کردیم مدیران این مقامات حق خروج اجتناب کرده اند استان را ندارند به همان اندازه کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسری‌ها جبران شود.

معاون توافق امور مالی استانداری کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد شکسته نشده داد: در کل ۱۰ سال قبلی هیچ‌گاه کشتارگاه‌ها در روز جمعه کشتار نداشتند با این حال امسال به صاحبان خانه کشتارگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرغداری‌ها دردسرساز گرفتیم که پای کار باشند به همان اندازه افراد مشکلی بافت نکنند.

وی دقیق کرد: وقتی وزارت جهاد کشاورزی ۵ سال مجوز احداث مرغداری برای استان صادر نکرده ناچار بودیم کسری مرغ را به وسیله مرغ منجمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد کردن مرغ اجتناب کرده اند استان‌های همجوار جبران کنیم به همان اندازه افراد اجتناب کرده اند رفاه نسبی برخودار شوند.

وی خاطرنشان کرد: همراه خود ملاحظه به اینکه استان فارس معین استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید ضعیف مرغ را جبران تدریجی  قیمت مرغ در فارس ۳۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ تومان است با این حال اجازه ندادیم قیمت مرغ در استان افزایش داده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرغ همراه خود قیمت ۳۲ هزار تومان به افراد تهیه می‌شود.

به گزارش فارس، تعزیرات حکومتی کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد مثل همه وقت پای کار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تبصره هرگونه تخلفی برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/۸۲۰۲۴