واکنش تند ترانه علیدوستی به فهرست ممنوع‌الکارها


ترانه علیدوستی در واکنش به فهرست ممنوع‌الکارهای سینما گفت: «در دنیای امروز صدای هنرمند بدون شما هم شنیده می شود»

ترانه علیدوستی
بعد از صحبت‌های ریس سازمان سینمایی درباره تهیه فهرست ممنوع‌الکار‌های سینما، ترانه علیدوستی نوشت:
«می خواهید پنج شش نفرمان را بی محاکمه و بدون جرم ممنوع الکار کنید. اما ممنوع از چه کاری؟ چه رقت بار که این امر، که بناست قیمتش عمر و سرمایه افراد باشد، عملی است تا این حد عبث.
چیزی که مرتکبش هستید قانون مداری نیست. قانون به شما حق گرفتن شغل را از کسی که «مجرم» نباشد نداده است. آن چه مرتکبش هستید اعمال زور است. با بادی به غبغب قصد دارید «اسم بدها» را اعلام کنید، تا با تهدید معاش آن‌ها عبرتی برای بقیه بسازید، بلکه قافیه از دست نرود.
اما قافیه از دست رفته است. چون هنرمند امروز می‌داند بسیاری از آن چه شما سر خود «قانون» خوانده اید، در واقع جبر است، پامال شدن حق اوست برای ابراز و بیان خودش، و سنخیتی با رابطه‌ی معنایی بین او، اثرش و مخاطبش ندارد. با وجود تهدید‌های تمام این سالیان، باز سکوت نخواهد کرد، می‌داند که حق دارد حرف بزند، می‌تواند نقد کند، باید به خشم و درد جامعه حساس باشد، کنار مردمش بایستد و امنیت جان هایشان را بخواهد.
چه بسیار فیلم‌هایی که شما نخواستید و ساخته شدند، چه بسیارتر آن‌ها که نخواستید و دیده شدند. چرا که دنیا چرخیده و خوشبختانه خواست شما، تنها عنصر تعیین کننده‌ی این معادله نیست. در دنیای امروز صدای هنرمند بدون شما هم شنیده می‌شود، و به دورترین گوشه‌های این کره می‌رسد. در دنیای امروز اثر می‌تواند در زیرزمین‌ها ساخته و بر قله‌ها دیده شود. نه می‌شود ساخته‌ی هنری را از مردم پنهان کرد، و نه هنرمند را محروم از حق مسلمش برای داشتن خط مشی و دگراندیشی.
این بگیر و ببند‌ها و ممنوعیت‌ها و خشونت‌های آشکار و پنهان با صندلی بازی‌های شما کم و زیاد میشود، روزی هم تمام می‌شود. اما جلوی روند پویایی فرهنگ و هنر یک اقلیم را نمی‌گیرد؛ و هنرمند حتی اگر عمری دست و بالش را ببندند باز به «آوای زنجیر خویش خو نمی‌کند». حتی مردم هم با ندیدن آنچه شما نمی‌خواهید ببینند فراموش نخواهند کرد که چه بر سرشان رفت؛ و مثل همیشه حقیقت، روایتی ست ماندنی.»

بیشتر بخوانید

 

منبع : سینما دیلی

دیدگاهتان را بنویسید