ورزشگاه شهید کلانتری در یک واحد قدمی ویرانی


خواه یا نه پایین باغ استادیوم شهید کلانتری پارس آباد مغان جزو اموال بیت المال نیست؟

ورزشگاه شهید کلانتری در یک قدمی ویرانی

چندین سالی بود کدام ممکن است ورزشکاران، فوتبال دوستان و گروه های فوتبال شهرستان پارس آباد مغان توجه پیش بینی ترمیم باغ ورزشگاه شهید کانتری این شهرستان مرزی بودند کدام ممکن است همراه خود پیگیری عباس جهانگیرزاده مشاور شهرستان های مغان ( اصلاندوز، بیله سفر و پارس آباد )، امتحان شده استاندار  استان اردبیل و سرپرست کل بازی و کودکان استان اردبیل بلاخره پیش بینی ها به بالا رسید و بودجه مورد نیاز جهت مرمت و ترمیم تنها استادیوم شهرستان مرزی پارس آباد مغان اختصاص کشف شد و در اولین جایگزین تعهد به پیمانکار سپرده شد.

تقربیا حدود ۷ ماه اجتناب کرده اند اتمام عملیات ترمیم پر‌وژه باغ استادیوم ورزشی شهید کلانتری پارس آباد مغان قبلی است با این حال متاسفانه بری اجتناب کرده اند باغ نیست و براساس شنیده ها بیش اجتناب کرده اند خوب میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای بیت المال قیمت در برداشته است و به نقل اجتناب کرده اند ورزشکاران عدم مدیریت حسن ایمان نژاد سرپرست حال اداره بازی و کودکان این شهرستان در نگهداری این ورزشگاه باعث اجتناب کرده اند بین درگیر شدن آن شده است.

جناب آقای مهندس عباس جهانگیرزاده، سرپرست کل بازی و کودکان استان اردبیل و مسئولان و بازرسین ذی ربط؛ خواه یا نه باغ استادیوم ورزشگاه شهید کانتری پارس آباد مغان جزو اموال بیت المال نیست؟ هر دو رسیدی و نظارت بر حیف و خواستن اموال در حیطه کاری ممکن است اعضای خانواده نمی باشد؟

مدیران استان باید به این پرس و جو ایده ها نهایی و ورزشکاران پاسخ این است دهند کدام ممکن است خواه یا نه در مجموعه اداره کل بازی و کودکان استان این قدر قحطی انرژی موجود است کدام ممکن است برای اداره بازی شهرستانی همچون پارس آباد باید اجتناب کرده اند نیروی اداره آموزش و پرورش استفاده نمایند؟

استاندار انقلابی و ولایی استان اردبیل، خواه یا نه می توانید رئیس جمهوری همچون سید ابراهیم رئیسی راه اندازی شد کنید کدام ممکن است دلش به فعلی بیت المال و حقوق افراد بسوزد؟ آقای عاملی اجتناب کرده اند ممکن است انتطار {می رود} همچون رئیس جمهور همراه خود تمام امکانات، درایت و قاطعیت در اصلاح مدیران نالایق و نا محیط زیست حتی منتظر صبح هم نمانید مدیران بی کفایت مورد نیاز است در یک روز واحد اصلاح کنند.

اجتناب کرده اند سرپرست کل بازی و کودکان استان اردبیل دکتر انوشیروانی کدام ممکن است مورد حمایت ورزشکاران، کودکان و خبرنگاران استان هستند پیش بینی {می رود} در اولین جایگزین و با بیرون درنگ شخصا اجتناب کرده اند استادیوم شهید کلانتری پارس آباد مغان بازدید نمایند و اجتناب کرده اند نزدیک شاهد ویرانی بیت المال باشند.

نگارنده : احمد آذری جعفرلو
سرزنده اجتماعی و رسانه ای