وزش باد {و کاهش} نسبی دمای هوای پایتخت | پیش‌سوراخ بینی وضعیت هوای تهران به همان اندازه آخر هفتهبه گزارش  همشهری اینترنت به نقل اجتناب کرده اند ایسنا، بر ایده بازرسی داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، آسمان استان تهران طی در امروز(۱۵ فروردین) قسمتی ابری گاهی نیمه ابری در کنار همراه خود وزش باد و اجتناب کرده اند بعد اجتناب کرده اند ظهر دوشنبه به همان اندازه جمعه(۱۵ به همان اندازه ۱۹ فروردین) نیمه ابری گاهی ابری در کنار همراه خود وزش باد در برخی مناطق وزش باد از حداکثر {و کاهش} نسبی دما پیش‌سوراخ بینی می‌شود.

علاوه بر این اجتناب کرده اند بعدازظهر چهارشنبه به همان اندازه جمعه(۱۷ به همان اندازه ۱۹ فروردین)در بعضی ساعات بارش باران در برخی مناطق در کنار همراه خود رگبار و رعد و انرژی الکتریکی و وزش باد از حداکثر موقتی و در مناطق تمایل بارش تگرگ مورد پیش بینی است.

بر ایده ادعا اداره کل هواشناسی استان تهران، ایستگاه فیروزکوه همراه خود کمینه دمای ۲ سطح سانتیگراد سردترین سطح استان تهران در ۲۴ ساعت قبلی بوده‌ است.

علاوه بر این آسمان تهران فردا (۱۶ فروردین) قسمتی ابری به همان اندازه نیمه ابری و وزش باد و به ندرت وزش باد از حداکثر همراه خود حداقل دمای ۱۶ و کمتر از دمای ۲۹ سطح سانتیگراد و طی چهارشنبه (۱۷ فروردین) نیمه‌ابری و گام به گام ابری در کنار همراه خود وزش باد وگاهی وزش باد از حداکثر و اجتناب کرده اند بعداز ظهر رگبار و رعد و انرژی الکتریکی همراه خود حداقل دمای ۱۵ و کمتر از دمای ۲۸ سطح سانتیگراد پیش‌سوراخ بینی می‌شود.