وزیر امور خارجه کشورمان همراه خود همتای قطری شخصی دیدار و گفتگو کرد


وزیر امور خارجه کشورمان با همتای قطری خود دیدار و گفتگو کرد

وزرای امور خارجه کشورمان و قطر در محیط نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان همراه خود یکدیگر دیدار کردند.


به گزارش ایلنا، در محیط نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان، حسین امیرعبداللهیان و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزرای امور خارجه ایران و قطر همراه خود یکدیگر دیدار کردند.انتهای پیام/