وضعیت وخیم «زمان آموزش» داده ها‌آموزان | گویی ویروس کرونا تنها در مدارس لانه کرده است!به گزارش همشهری تحت وب به نقل اجتناب کرده اند ایسنا، حیدر تورانی همراه خود ردیابی به اجتناب کرده اند سرگیری آموزش حضوری در مدارس همراه خود مصوبه فعلی ستادملی مقابله همراه خود کرونا اظهار کرد: افت دیدنی مطالعه و انصراف تحصیل داده ها آموزان اجتناب کرده اند جمله مهم‌ترین پیامدهای تعطیلی آموزش حضوری و علاوه بر این مشکل‏‌های پساکرونای نظام آموزشی ملت محسوب می‏‌شوند.

وی افزود: افت مطالعه در کل زمان و با بیرون اقدامات ترمیمی، پیچیده و پیچیده‌تر می‌شود و وقتی داده ها ‏آموزان مطالعه‌های اساس را به دلیل برای تعطیلی مدارس همراه خود مطالعه اجتناب کرده اند راه در اطراف گمشده استاندارد اجتناب کرده اند کف دست می‏‌دهند، داده ها و استعداد‌هایی اساس‌ای {وجود ندارد} کدام ممکن است در هنگام بازگشایی بر روی آنها چیزی بنا شود اجتناب کرده اند همین روست کدام ممکن است بازگشایی حضوری مدارس نیاز می‌یابد.

این پژوهشگر و عضو هیئت آموزشی پژوهشگاه تحقیق آموزش و پرورش همراه خود خاص اینکه طبق گفتن گروه همکاری و توسعۀ مالی در سال ۲۰۲۱، بیش اجتناب کرده اند ۱۸۸ ملت در این کره خاکی مدارس را تعطیل کردند و مسکن بیش اجتناب کرده اند ۱.۶ میلیارد کودک، نوجوان و خانوار‌های آنها تحمل تأثیر این فاجعه قرار گرفته است ذکر شد: هر چند به تذکر تعطیلی مدارس برای کاهش این پاندمی امری حیاتی بوده و اجتناب کرده اند کودکان و اطرافیان آنها ایمنی کرده است، با این حال فرایند مطالعه کودکان را نیز دستخوش اختلال کرده است.

افزایش جوانان دبیرستانی کدام ممکن است به حداقل سوادکارکردی «مطالعه» و «ریاضی» کف دست نیافتند

تورانی افزود: بر مقدمه تحقیق جهانی {انجام شده}، سهم جوانان دبیرستانی کدام ممکن است در جاری حاضر به حداقل سواد کارکردی مطالعه و ریاضی کف دست پیدا نکرده‌اند، اجتناب کرده اند ۴۰ سهم پیش اجتناب کرده اند پاندمی به ۵۰ سهم افزایش خواهد کشف شد. علاوه بر این ۲۴ میلیون کودک اجتناب کرده اند مقاطع پیش اجتناب کرده اند دبستان به همان اندازه نوک متوسطه قابل دستیابی است به هیچ وجه به دبیرستان بازنگردند.

مشروط شدن مطالعه‌ها به میزان سرمایه‌گذاری کفگیرها

وی علاوه بر این به مشکل حضور و غیاب و مشروط شدن آموزش‌ها و مطالعه داده ها‌آموزان به میزان زمان و سرمایه‌گذاری کفگیرها ردیابی و عنوان کرد: همراه خود تعطیلی مدارس و سوئیچ به مطالعه برخط، نظام‌های آموزشی همراه خود مشکل حضور و غیبت بیش از حد مواجه شدند، پدیده‌ای کدام ممکن است همراه خود «افت مطالعه تابستانی» ارتباط دارد و به‌طور فشرده مورد بررسی قرار گرفته است.

این پژوهشگر و عضو هیئت آموزشی پژوهشگاه تحقیق آموزش و پرورش افزود: این پدیده نماد می‌دهد کدام ممکن است در غیبت اجتناب کرده اند دانشکده، کودکان در استعداد‌ها و سود‌های شخصی دچار افت می‌شوند. این افت مطالعه همراه خود وجود عالی پیشینه مالی و اجتماعی ضعیف، رو به وخامت می‌گذارد و به‌این‌انجمن مطالعه {در خانه} مشروط به میزان زمان بی نظیر کفگیرها به تدریس، استعداد‌های شناختی و غیر شناختی کفگیرها و منابعی است کدام ممکن است آنها می‌توانند در فرایند تدریس سرمایه‏ گذاری کنند. 

وضعیت وخیم «زمان آموزش» داده ها آموزان

تورانی همراه خود خاص اینکه فاصله‌های تمدید شده تعطیلی مدارس می‌توانند نابرابری‌ها و سوراخ‏ های مطالعه در بین داده ها‏ آموزان را افزایش  دهند، به کاهش زمان آموزش در ملت ردیابی کرد و ذکر شد: در جاری حاضر ملت ما اجتناب کرده اند میان حدود ۸۰ ملت نمایندگی‌کننده در تحقیق تیمز و پرلز اجتناب کرده اند کمترین زمان آموزش برخوردار است و در فاجعه کرونا این زمان آموزش به سبب تعطیلی آموزش حضوری، وضع وخیمی پیدا کرده است.

وی در یکپارچه همراه خود نقد این دیدگاه کدام ممکن است «برخی تصور می‌کنند گویی ویروس کرونا تنها در مدارس لانه کرده و به پیش بینی شکار طعمه نشسته ‌است» ذکر شد: برخی اشخاص حقیقی تنها در موضوع عدم بازگشایی مدارس، بر تذکر متخصصان و متخصصان اهل فن و ستاد کرونا استناد کرده و پای می‌فشارند، ۹ عکس آن؛ این در حالی است کدام ممکن است در بازگشایی امکانات تجمعی و حتی اینک همراه خود برداشتن همه محدودیت‌های تردد و تراکم فوق تصور در امکانات پذیرایی، زیارتی، ورزشی، تحقق‌های خانوادگی، زنگ و آژیر هیچ  اعتراضی به سمت کرونا ویروس به صدا در نیامده است.

این پژوهشگر و عضو هیئت آموزشی پژوهشگاه تحقیق آموزش و پرورش همراه خود تاکید بر اینکه زمان برای حضور داده ها‌آموزان در مدارس حتی در شرایط نامطمئن و آبستن حوادث، فاجعه‌ها و بیماری‌های نوظهور هیچ وقت زود نیست و همه وقت باید مترصد بازگشایی باشیم ذکر شد: از دوام‌های غیر کارشناسانه و ابراز دلسوزی‌های نپخته، چاره کار نیست و لوکوموتیو مطالعه را به حاشیه از پرتگاه کشانده است. بیاییم اجتناب کرده اند بازگشایی مدارس همراه خود روی گشاده و آغوش باز استقبال کنیم و در فرایند کار، رایزنی‌ها و مداخلات اصلاحی را انجام دهیم.

تورانی یکپارچه داد: باید به اصطلاح آب را بیش اجتناب کرده اند این پایین سد نگه نداشته و روزنه‌ها و دریچه‌ها را باز  کنیم و همراه خود پایش مسیر حرکت آب،  سبدها بالقوه جلو را برطرف و پتانسیل ها ورودی به دست آورد را افزایش دهیم به همان اندازه بدین‌سان بر نیروهای بازدارنده فایق آییم. آنگاه آب شخصی راه‌های تأثیر می گذارد و مسیرهای حرکتش را بلد است. گشایش مدارس در شرایط در لحظه قابل مقایسه با دوچرخه‌رانندگی است. برای بالانس شدن و نیفتادن، باید حرکت کرد.

وی تصریح کرد: در واقع رویکرد بنده در بازگشایی مدارس و آموزش حضوری به ایده جدا گذاشتن تجارب و کشف‌های آموزش دیجیتال در فضای دیجیتال نیست، اما علاوه بر این در {پاسخ به} افرادی است کدام ممکن است همراه خود توضیحات واهی و غیرمنطقی همچنان بر عدم آموزش حضوری اصرار می‌ورزند.