ویدیویی دیده نشده از دیدار حاج قاسم سلیمانی با جوانانفیلم‌هایی جدید از دیدار صمیمانه شهید سلیمانی با جوانان منتشر شده است که در ادامه می‌بینید.

فیلم‌هایی جدید از دیدار صمیمانه شهید سلیمانی با جوانان منتشر شده است که در ادامه می‌بینید. باید همۀ کسانی که به‌عنوان نخبه‌های فرهنگی در جامعۀ ما مطرح هستند و صدها هزار و میلیون‌ها نوجوان و جوان ما در دامان آنها تربیت می‌شوند، باید بذر ایثار و فداکاری را در دل آنها بکارند تا فردای این ملت یک حاصل ارزشمندی داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید