پاسخ «فائزه هاشمی» به تخلیه عالی فیلم جنجالی


خانم مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی همراه خود کشتی عالی نظر بی نظیر به فیلم چاپ شده شده توسط خبرگزاری تسنیم وا‌کنش نماد داد.

واکنش «فائزه هاشمی» به انتشار یک فیلم جنجالی

خانم مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی همراه خود کشتی عالی نظر بی نظیر به فیلم چاپ شده شده توسط خبرگزاری تسنیم وا‌کنش نماد داد.

جستجو در تخلیه اظهارات «فائزه هاشمی» کدام ممکن است به تازگی در یک واحد ذکر شد وگو دیجیتال مدعی شده است کدام ممکن است “تنها راه بازگرداندن سپاه به پادگان‌ها باقی ماندن آن در لیست تحریم است.” خبرگزاری تسنیم مدعی شده است کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند اظهارات جدیدترین «فائزه هاشمی رفسنجانی» و حمایت‌های متنوع او اجتناب کرده اند تحریم‌های آمریکا و به‌ویژه ترامپ علیه مردمان ایران، این بار فیلمی اجتناب کرده اند او در دنیای آنلاین ما چاپ شده شده است کدام ممکن است محتوای آن اظهاراتی موهن کسب اطلاعات در مورد پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد(ص) است.

خانم مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی همراه خود کشتی عالی نظر بی نظیر کدام ممکن است برای تحریریه دیده بان ایران کشتی کرده است در پاسخ به این فیلم نوشت:

پیرو صحبت های جدیدترین اینجانب با توجه به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، {افرادی که} برای اطمینان شخصی مزیت شان را در مواجه همراه خود واقعیت متزلزل می بینند در تلافی و همراه خود هدف انحراف ایده ها نهایی فیلمی اجتناب کرده اند اینجانب همراه خود عناوین نادرست چاپ شده کرده و اجتناب کرده اند این طریق درصدد القای توهین به مقدسات دینی توسط اینجانب هستند. این در حالی است کدام ممکن است در صورت دقت در فیلم منتشره با بیرون پیش داوری و با بیرون جانبداری، فقدان توهین و فقدان قصد توهین اجتناب کرده اند طرف اینجانب کدام ممکن است شخصی را مسلمان و معتقد می دانم بدیهی و مبرهن است.

فائزه هاشمی رفسنجانی بهرمانی

تأمین: دیده بان ایران