پاسخ مدیریت به فیلم «مکان مهدی» – پایگاه خبری مدارا


به گزارش مدارا، پیمان جبلی، رئیس رسانه سراسری، در یادداشتی برای خبرگزاری صدا و سیما اجتناب کرده اند مشاوره رئیس معظم انقلاب اسلامی اجتناب کرده اند فیلم مکان مهدی خبر داد.

پیمان جبلی، رئیس رسانه سراسری، {در این} نظر همراه خود ردیابی به اینکه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای عصر دیروز جمعه ۵ فروردین ماه به تماشای این فیلم نشستند، بخشی اجتناب کرده اند بازخورد ایشان را {در این} باره آشکار کرد.

معظم‌له پس اجتناب کرده اند تفسیر فیلم نکاتی را به این رئوس مطالب خاص فرمودند:

«فیلم «مکان مهدی»، برتر بود. پر اجتناب کرده اند نکته‌های از واقعی و روایت مناسب.

 

شخصیت شهیدان باکری خصوصاً محور فیلم کدام ممکن است آقا مهدی است را {به درستی} و همراه خود کلاس، تصویر و روایت کرده است.

زاویه روایت فیلم هم ابتکاری بود خاصه همراه خود محوریت خانه و خانوار.

برخی نیمه‌ها، مثل «مواجهه آقا مهدی همراه خود خانوار بعد اجتناب کرده اند بیانیه سوگند خورده آقا حمید و برنگشتن پیکر برادر شهیدش» و نیمه «ممکن است مهدی باکری نیستم» هر دو «روایت بیانیه سوگند خورده شخصی آقا مهدی باکری» و… پر اجتناب کرده اند نکته است. اجتناب کرده اند نکات زیر قابل تامل در فیلم فراوان است، شاید بیست نکته اینگونه موجود است.

این فیلم اجتناب کرده اند آن فیلم‌هایی است کدام ممکن است آدم {دوست دارد} به همان اندازه تمام شد همه چیز دوباره یک بار دیگر آن را ببیند.

اجتناب کرده اند تمام اجزا، بازو‌اندرکاران مونتاژ این تأثیر فوق العاده خوشایند، کارگردان و تأمین کننده فیلم، تشکر و تحسین باید کرد…»

فیلم سینمایی «مکان مهدی» به کارگردانی هادی حجازی‌فر و تأمین‌کنندگی حبیب والی‌نژاد ساخت وسط سیما فیلم رسانه سراسری است. این فیلم همراه خود ۱۴ نامزدی سیمرغ در چهلمین جشنواره فیلم فجر کدام ممکن است بالاترین حدنصاب در گذشته تاریخی این جشنواره است، ۵ سیمرغ اجتناب کرده اند جمله سیمرغ بهتر از فیلم جشنواره را اجتناب کرده اند آن شخصی کرد.