پیام هاى تسلیت براى درگذشت یک سرزنده رسانه اى؛ اجتناب کرده اند خاتمى به همان اندازه سخنگوى مقامات


نواندیش: در پى درگذشت حسین عبداللهى مدیر پاسخگو برای روزنامه آرمان ملى، شخصیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان مختلف همراه خود صدور پیام هاى به صورت جداگانه، این واقعه را تسلیت گفتند.

 

اسامى این چهره ها؛

سید محمد خاتمى

اسحاق جهانگیرى

سیدحسن خمینى

امکانات الله علیخانى

محسن هاشمى

محمدرضا عارف

على ربیعى

مصطفى کواکبیان

خطیب زاده سخنگوى وزارت امور خارجه

معاون مطبوعاتى وزارت ارشاد

بهادرى جهرمى سخنگوى مقامات