پیام تبریک رئیس کل بیمه مرکزی به رویداد روز جمهوری اسلامی


به گزارش طلانیوز:  محتوای متنی پیام بدین رئوس مطالب است: انقلاب اسلامی ایران، آمیزه‌ای اجتناب کرده اند شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعور بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی فایده نیست کدام ممکن است معمار کبیر این بنای عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناناپذیر در شبیه به ماه‌های نخستین، فرمان همه‌پرسی را صادر کرد به همان اندازه شعور را انتخاب کنید و انتخاب کنید شور، تصمیم گیری‌کننده آینده ملت باشند.


همین انواع آگاهانه شاید درس تاریخی مسئولان انقلابی باشد کدام ممکن است در هیچ گذرگاه مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزنگاه حساسی با بیرون پشتوانه “رای” را انتخاب کنید و انتخاب کنید “انتخاب” افراد، قدم اجتناب کرده اند قدم برنداشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره در مخالفت با درخواست شده است‌های ملت بالا تعظیم لمس کردن آوردند.


باقی مانده است هم تصمیم حکیمانه پدر مingسس انقلاب شکوهمند اسلامی به قوت شخصی باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح جاری در عبارت “میزان رای ملت است” تداوم نهضت را بیمه کرده است.


صنعت بیمه نیز همراه خود تاسی اجتناب کرده اند شعارهای آرمان‌خواهانه، شورها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعورهای مقدس، حماسه سراسری دوازدهم فروردین را پاس می‌دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به درایت افراد سرزمینی کدام ممکن است به حق آزادی، برابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودکفایی “آری” گفتند، آفرین می‌گوید.


بهار عقلانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعلان در بهار شخصیت در آستانه بهار قرآن به کام ملت عظیم ایران، گوارا باد.


 


مجید بهزادپور