پیروزی تنیسورهای ایران در مسابقات تیمی زیر ۱۲ سال غرب آسیا‌


پیروزی تنیسورهای ایران در مسابقات تیمی زیر 12 سال غرب آسیا‌

به گزارش خبرگزاری تسنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی فدراسیون تنیس؛ روز نخست رقبا های تنیس زیر ۱۲ سال غرب آسیا اجتناب کرده اند صبح‌ بلافاصله به میزبانی لبنان تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه پسران ایران همراه خود یمن مسابقه دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنان کشورمان به مصاف عراق رفتند.

در نخستین دیدار بخش انفرادی پسران، سینگل اول رامتین رافعی همراه خود نتیجه ( ۱-۶ ، ۶-۱ و سه-۶ )محمد عادل را شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرضا مقدسی در تفریحی دوم انفرادی همراه خود نتیجه ( ۵-۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶-۷ ) حمود الارکی تولید دیگری مشاور یمن را برد .

در دیدار ۲ نفره گروه ایران همراه خود مخلوط کردن رامتین رافعی راستین اکبری همراه خود نتیجه (۲-۶ و یک دو-۶ )اجتناب کرده اند سد حریف شخصی حرکت کرد به همان اندازه این دیدار همراه خود نتیجه ۳ بر صفر به درآمد ایران به بالا برسد.

در بخش زنان نیز گروه ایران همراه خود عراق مسابقه داد. در اولین‌ دیدار بخش انفرادی،  رومینا رافعی همراه خود نتیجه‌(۰-۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۰-۶) حریف شخصی را برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دومین مسابقه انفرادی عسل فرهبد نیا همراه خود نتیجه (۰-۶ و۲-۶) حریف عراقی شخصی را اجتناب کرده اند جلو درو کردن.

در بخش ۲‌نفره گروه‌ زنان ایران همراه خود مخلوط کردن ارغوان امیر خانلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید عسل فرهبدنیا مقابل عراق به پیروزی رسیدند به همان اندازه این دیدار نیز همراه خود نتیجه ۳ بر صفر به درآمد ایران به بالا برسد.

به این انجمن نمایندگان‌ کشورمان در روز نخست سودآور به پیروزی مقابل حریفان شخصی شدند.

این مسابقات اجتناب کرده اند ۸ الی ۱۳ فروردین ماه به میزبانی لبنان برگزار تبدیل می شود.

در بخش پسران علیرضا مقدسی، بردیا مجد آبادی، رامتین رافعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راستین اکبری به آموزش فرهاد صانع را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش زنان ، ارغوان امیر خانلو، رومینا رافعی، عسل فرحبدنیا به آموزش هنگامه عزیزی به تصویر اجتناب کرده اند کشورمان در این دوران اجتناب کرده اند رقبا ها حضور دارند.

یاد آور تبدیل می شود: امیر برقعی شناخته شده به عنوان مشاور فدراسیون جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جعفر سهرابی شناخته شده به عنوان سرپرست گروه های اعزامی {در این} مسابقات حضور دارند.

انتهای پیام/

تأمین : تسنیم