پیشنهاد‌هایی برای نوک سفر نوروز – پایگاه خبری اطلاعات خوشایند


ستاد مرکزی توافق ارائه دهندگان بازدید همزمان همراه خود نوک سفر نوروز اجتناب کرده اند مردمان تقاضا کرد برای جلوگیری اجتناب کرده اند اتفاقات سال‌های قبلی، برخی رهنمودها را شدید‌تر رعایت کنند.

به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل اجتناب کرده اند ایسنا، این ستاد همراه خود صدور اطلاعیه‌ای اجتناب کرده اند مردمان تقاضا کرد: اجتناب کرده اند شکاف تکل بیش اجتناب کرده اند حد اجتناب کرده اند امکانات شهری . در شخصیت تنها ردپا باقی بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرچه همراه خود شخصی معرفی شده است‌اید بازگردانید. اجتناب کرده اند پرتاب ماهی در رودخانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریاچه‌های خالص . همراه با بوته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش گیاهی اجتناب کرده اند روشن کردن شومینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمان انصراف محل اجتناب کرده اند خاموش بودن آن مثبت شوید. در گذشته اجتناب کرده اند عزیمت اجتناب کرده اند وضعیت هواشناسی قلمرو گفته شود. مراقب کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالمندان بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تردد در مسیرهای نامتعارف .

فرمانده انتظامی پایتخت نیز همراه خود دقیق این‌کدام ممکن است برای تامین ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت مناسب ساکنان در روز شخصیت همه یگان‌های انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترافیکی در کنار هم قرار دادن باش مناسب هستند، ذکر شد: اجتناب کرده اند ساکنان می‌خواهیم همراه خود رعایت برخی رهنمودها مثل زدن قفل پدال به خودرو شخصی، اجتناب کرده اند بروز خانه شکنی جلوگیری کنند، چرا کدام ممکن است رعایت کردن برخی رهنمودها آسان می‌تواند اجتناب کرده اند بروز خانه شکنی جلوگیری تنبل.

سخنگوی گروه شومینه‌نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان امنیت شهرداری تهران نیز همراه خود ادعا کنار هم قرار دادن‌باش اجتناب کرده اند روز ۱۲ فروردین‌ماه، اجتناب کرده اند ساکنان تقاضا کرد: در جایگاه‌های تصمیم گیری شده برای روشن کردن شومینه اقدام به پختن وعده های غذایی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت روشن کردن شومینه، اجتناب کرده اند خاموش شدن آن نیز ضمانت حاصل کنند.

علاوه بر این در صورت بروز حادثه بالقوه، ساکنان علاوه‌بر تصمیم همراه خود سامانه ۱۲۵ گروه شومینه‌نشانی تهران می‌توانند مورد را به اکیپ‌های شومینه‌نشانی مستقر اطلاع دهند.

سرپرست پلیس راه ملت همراه خود پیش‌سوراخ بینی ازدحام باند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار ترافیکی در روز سیزدهم فروردین‌ماه کدام ممکن است مصادف همراه خود روز شنبه شده است، ‌پیشنهاد کرد: مسافران زمان بازدید شخصی را مدیریت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان بازگشت را حتما به سیزدهم فروردین‌ماه موکول نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زودتر برگردند به همان اندازه بار بازدید کنندگان سایت مواجه نشوند.

سرهنگ سیاوش محبی همراه خود هشدار نسبت به بروز بیشترین تصادف‌های بزرگراه‌ای در ۳۰ کیلومتری شهرها، آموزش داده شده است کدام ممکن است اولویت {در این}‌باره در روز ۱۳ بدر به سختی بدتر کردن می‌شود؛ چرا کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند خانوار‌ها در امروز به تفرجگاه‌های محیط شهرها می‌توسعه کدام ممکن است عمدتا در همین حریم ۳۰ کیلومتری اجتناب کرده اند شهرها قرار دارد، اجتناب کرده اند این رو اجباری است افزایش ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون اصلی در محدود ۳۰ کیلومتری شهرها در روزهای پایانی سفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخصوصا ۱۳ بدر نیز مورد ملاحظه شدید رانندگان قرار بگیرد.

انتهای پیام