پیش سوراخ بینی برای افت رمز و راز از حداکثر سینماها / برای جام جهانی این سیستم ریزی کنید! – قدس اینترنت | پایگاه خبریعالی منتشر شده‌کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینمادار اظهار داشت: اگر اجتناب کرده اند الان برای اکران تابستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاییز کدام ممکن است همراه خود ماه محرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جام جهانی فوتبال همزمان است، این سیستم‌ریزی نشود، سینماها افت رمز و راز شدیدی در سال ۱۴۰۱ خواهند داشت.

به گزارش قدس اینترنت، سعید خانی دانستن درباره وضعیتی کدام ممکن است در اکران نوروزی همراه خود رمز و راز کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا زیرین فیلم‌ها {اتفاق افتاد} در اظهار داشت‌وگویی همراه خود ایسنا خاص کرد: توضیحات مختلفی می‌توان برای وضعیت اکران نوروزی برشمرد با این حال به صورت جداگانه مهمترین نکته در وهله اول {اطلاع رسانی} است کدام ممکن است تقریبا هیچ کدام اجتناب کرده اند فیلم‌ها {اطلاع رسانی} خوبی نداشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدم اگر فروش تلویزیونی خوبی وجود داشت، همین فیلم‌ها ۳۰ نسبت کالا بیشتری داشتند. انگیزه دوم به استاندارد فیلم‌ها بر می‌گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه بعد اجتناب کرده اند کرونا مردمان تولید دیگری برای هر فیلمی به سینما نمی‌توسعه. باید عالی فیلم جالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخصوص پرده سینما ساخته شود کدام ممکن است رمز و راز به حضور در سینما راغب شود. پس اجتناب کرده اند این‌ها هم افزایش قیمت بلیت را به همان اندازه نسبت به سختی می‌توان اجتناب کرده اند توضیحات کم رمز و راز بودن اکران نوروزی دانست.

او افزود: باید در چیدمان اکران دقت کرد به همان اندازه فیلم‌های مهمتری روی پرده توسعه. اولویت من می خواهم برای شکسته نشده سال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه خواه یا نه دوستان میدانند اجتناب کرده اند اول مرداد، ماه محرم آغاز می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذر جام جهانی است؟ اگر اجتناب کرده اند الان ذهنی نشود، رمز و راز ما ریزش عجیبی نسبت به سال ۹۷ کدام ممکن است ۲۲ میلیون رمز و راز داشتیم می تواند داشته باشد. اگر تجزیه و تحلیل کارشناسی {در این} موضوع برای محدوده فیلم‌ها نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت بلیت هم شناور نشود، همین آش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین کاسه.

خانی در {پاسخ به} اینکه خواه یا نه برای توسل به رمز و راز صرفا فیلم کمدی اکران شود؟ اظهار داشت: واقعیت اینجا است کدام ممکن است همراه خود شرایط کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینماهایی کدام ممکن است تعدادشان بیش از حد شده این است که اگر قرار باشد همراه خود شبیه به شرایط سال‌های قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب‌گیری‌های شورای صنفی گذراندن باشیم همین وضعیت را شکسته نشده خواهیم داد. من می خواهم در نظر گرفته شده می‌کنم شورا باید چابک‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این سیستم‌ریزی از محسوس‌تر پیش برود. اجتناب کرده اند الان بداند ۲ ماه تابستان محرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلم کمدی نمی‌تواند اکران کرد. در پاییز جام جهانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید خاص شود چه فیلم‌هایی اکران شوند کدام ممکن است رمز و راز را توسل به کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این طور نباشد کدام ممکن است در شبیه به مقطع سینمادارها در جستجوی منتشر شده مسابقات فوتبال در سینماها باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی به صاحبان فیلم‌ها داده نشود مثل تعدادی از سال قبلی کدام ممکن است اصلا نفهمیدیم چه اتفاقی افتاد. برای همین است عید امسال هم اگر فیلم‌های کمدی مهم اکران شده بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر شایسته نظری دانستن درباره فیلم “دینامیت” وجود نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان منتشر شده آن در سینماهایی کدام ممکن است سالن‌های زیادی دارند وجود می‌داشت به رشد مابقی فیلم هم کمک می‌شد.

این منتشر شده کننده تاکید کرد: به نظرم همراه خود این مورد باید افرادی در اکران انتخاب‌گیر باشند کدام ممکن است نگاهی کلان‌تر داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت عمومی سینما را در تذکر بگیرند. امسال تعدادی از مشکل مهم مثل ماه محرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جام جهانی را داریم کدام ممکن است در امتداد طرف عواقب کرونا بر سینما، به این سیستم ریزی خواستن دارند. مثلا به هر فیلمی کدام ممکن است همزمان همراه خود جام جهانی اکران می‌شود باید امتیازهایی داده شود، با این حال متاسفانه همه عامل خیلی استاندارد پیش می‌رود در صورتی کدام ممکن است باید سبک اکران اخیر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این توسعه آخر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاقبت خوبی را برای منتشر شده کننده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینمادارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌طور عمومی سینما نخواهیم داشت.

تأمین: ایسنا

انتهای خبر/