چاپ آگهی برگ سبز گم شده ماشین


برگ سبز گم شده خودرو را در روزنامه های سراسری منتشر کنید

چاپ آگهی برگ سبز گم شده ماشین

چرا باید آگهی گمشده روی صفحه سبز خودرو چاپ شود؟

برگ سبز خودرو یکی از سه سند قانونی شناسایی و مالکیت وسیله نقلیه است.

گرین کارت خودرو توسط پلیس راهور (پلیس راهور) صادر می شود و تنها کارت مجاز پلیس می باشد.

داشتن برگ سبز هنگام تغییر مجوز مهم است.

اگر به هر دلیلی صفحه سبز خودرو خود را گم کرده اید، باید در اسرع وقت نسبت به انتشار عمومی صفحه سبز خودرو اقدام کنید.

۱۰ روز پس از انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشورتان، می توانید از طریق سازمان های مربوطه نسبت به دریافت برگ سبز خودرو اقدام کنید.

شما می توانید در هر کجای ایران که هستید در یک تماس و در غیاب صفحه گمشده سبز خودرو را منتشر کنید تا در وهله اول انتشار برگ گم شده سبز خودرو در یکی از پخش های عمومی برای شما ارسال شود. . روزنامه ملی

فقط یک تلفن: ۰۹۱۲۱۳۹۱۸۲۲


آگاهی

آگهی گمشده برگ سبز خودرو در تهران و اصفهان را منتشر کرد