چرا تصمیم رهبر انقلاب برای «اطلاعات روزنامه» پذیرفته شد؟!


کیهان و اطلاعات دو روزنامه یا دو تشکل فرهنگی هستند که ریاست آنها از ابتدای درگیری توسط رهبری منصوب می شود. آنها مدیریت این رویداد فرهنگی را بر عهده داشته اند و همواره آن را متواضعانه و البته با سیاست های متفاوت انجام داده اند. آقای. شریعتمداری در روزنامه کیهان.

نواندیش – محمد صادقی: کیهان و اطلاعات دو روزنامه یا دو تشکل فرهنگی هستند که ریاست آنها از ابتدای درگیری توسط رهبری منصوب می شود. آنها مدیریت این رویداد فرهنگی را بر عهده داشته اند و همواره آن را متواضعانه و البته با سیاست های متفاوت انجام داده اند. آقای. شریعتمداری در روزنامه کیهان.

این در حالی است که با درگذشت سید محمود دعایی شاید خیلی ها نگران سرنوشت این سازمان و ابتکارات و سیاست های آن بودند و انتصاب شایسته روز گذشته رهبر انقلاب و پیام دلگرمی ایشان بخشی از این نگرانی است. سید عباس صالحی دوازدهمین وزیر دولت که از چهره های فرهنگی و مردمی نیز می باشد با حکم رئیس جمهور به عنوان قائم مقام و مدیر روزنامه منصوب شد توضیحات.

در نکته جالب و جالب اما پیام رهبر انقلاب مبنی بر انتصاب صالحی، ایشان در بخشی از پیام خود فرمودند: ایشان همواره نماینده و افشاگر یک جنبه از روند و تحول و سخنگوی جمعی از عزیزانی بوده اند که غالباً سخنانشان بیش از هر چیز در این روزنامه منعکس می شود. طیف وسیع دیدگاه‌ها و سلیقه‌های سیاسی در میان نخبگانی که اعتقاد راسخ به فتنه و نظام اسلامی دارند، داشتن روزنامه با این گروه را مفید و شاید ضروری کرده است و هست.

در واقع آنچه به این انتصاب و نتیجه آن امیدوار شد، اشاره رئیس اجرائیه به خط مشی روزنامه اطلاعات بود که همیشه صدای مشترک مردم بوده و ایده ای که باید ادامه یابد، موضوعی که به طور گسترده منتشر شده است. به سیاست و اینترنت خوش آمدید در واقع عقل سلیم و بیان اراده واقعی مردم حلقه مفقوده ما در سیاست ما بوده است. در کشور ما معمولاً یک گروه دارای ابرقدرت است، در حالی که گروه دیگر این فرصت را ندارند که دلیل آن همه است. آنها به طور کلی استدلال می کردند که اطلاعات باید علنی شود و خوشبختانه تصمیم رهبری نشان داد که چنین بوده است.

صدای سکوت و ادامه راه خرد؛  وعده انتصاب رهبر قیام برای اطلاع رسانی روزنامه!

صدای سکوت و ادامه راه خرد؛  وعده انتصاب رهبر قیام برای اطلاع رسانی روزنامه!

صدای سکوت و ادامه راه خرد؛  وعده انتصاب رهبر قیام برای اطلاع رسانی روزنامه!

صدای سکوت و ادامه راه خرد؛  وعده انتصاب رهبر قیام برای اطلاع رسانی روزنامه!

صدای سکوت و ادامه راه خرد؛  وعده انتصاب رهبر قیام برای اطلاع رسانی روزنامه!