کامیابی صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما اجتناب کرده اند محصولات ویتانا


به گزارش ضربان قلب بازار، براساس صورت وضعیت پولی ویتانا این نمایندگی در سال قبلی ۴۲ میلیارد تومان برای بازاریابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی بابت قراداد‌های منتشر شده آگهی تلویزیونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رادیویی به گروه صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما تیز کردن کرده است.

کامیابی صدا و سیما از محصولات ویتانا

علاوه بر این نمایندگی ویتانا در سال ۱۴۰۰ اجتناب کرده اند کالا دارایی‌های تدریجی شخصی بیش اجتناب کرده اند ۱۹۷ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند این درآمد حاصل اجتناب کرده اند در به اینجا رسید‌های غیر عملیاتی این نمایندگی می‌باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد خالص این نمایندگی همراه خود کاهش برخورد با {بوده است}.

 

کامیابی صدا و سیما از محصولات ویتانا