کاهش نوروزی سایپا اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند به همان اندازه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱


به گزارش تلنگر، سید محمدرضا موسوی؛ مدیرعامل گروه ارائه دهندگان پس اجتناب کرده اند کالا سایپا اظهار داشت: قالب ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش نوروزی گروه سایپا همراه خود رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی به مدت ۱۹ روز اجرا ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید  بالغ بر ۱۲۰۰ نمایندگی مجاز سایپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناوگان امدادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاملیت تعمیراتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایگاه های تدریجی {در سراسر} کشور به حاضر ارائه دهندگان تعمیرگاهی به هموطنان خواهند تیز کردن.

او همراه خود بیان اینکه شبکه ارائه دهندگان پس اجتناب کرده اند کالا همراه خود تمام توان بهترین ارائه دهندگان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مسافران نوروزی حاضر می کند، افزود: کلیه خودروهای تولیدی گروه خودروسازی سایپا در تمام شهرهای کشور در کل ایام تعطیلات نوروزی تحمل محافظت ارائه دهندگان داخل تعمیرگاهی قرار می گیرند.

مدیرعامل گروه ارائه دهندگان پس اجتناب کرده اند کالا سایپا یادآور شد: در قالب کاهش نوروزی، عملکرد کلیه واحدهای امدادی اجتناب کرده اند طریق سامانه‌های خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدیدهای میدانی مستمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ابزارهای کنترلی تحمل نظارت قرار می‌گیرد.

او همراه خود ردیابی به کشتی کلیه عناصر می خواست به تصویر‌های سایپا در راستای اجرای قالب کاهش نوروزی، اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به پیش بینی کمیت سفرهای نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برای درمان دستورالعمل ها ستاد ملی کشتی همراه خود بیماری کرونا، نمایندگی‌های برگزیده شده سایپا کنار هم قرار دادن خدمت‌رسانی به مشتریان هستند.

موسوی یادآور شد: مرکز تصمیم شرکت کاهش خودرو سایپا به شماره‌ ۰۹۶۵۵۰ به صورت ۲۴ ساعته کنار هم قرار دادن پاسخگویی به مشتریان است.