کاهش ۳۰ درصدی تصادفات همراه خود وجود افزایش ۳۰ درصدی سفرهای نوروزی


به گزارش کرونا اجتناب کرده اند تبریز، عابدین خرّم در مونتاژ ستاد شرکت ها بازدید استان، همراه خود شناخت اجتناب کرده اند حضور میدانی دستگا‌ه‌های اجرایی {در این} بخش، همراه خود ردیابی به کاهش ۳۰ درصدی تصادفات خیابان‌ای همراه خود وجود افزایش ۳۰ درصدی سفرها در ایام سفر نوروزی، اظهار کرد: امسال در بخش مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها سفرهای نوروزی، یک حرکت نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی توسط تجهیزات‌های پاسخگو برای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکل‌های مردم به پایان رسید کدام ممکن است حاصل آن دستاوردی عظیم {در این} بخش بود.

وی اظهار داشت: گزارش مناسب کار کردن تجهیزات‌ها برای سند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر به تجهیزات‌های سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات رسانه‌ای کنار هم قرار دادن شود.

خرم علاوه بر این اجتناب کرده اند کمیته‌های یازده‌گانه ستاد شرکت ها بازدید استان تشکر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: یک قهقهه غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید منسجم امتحان شده کردند به همان اندازه دستاوردی کامل برای استان در بخش شرکت ها بازدید حاصل شود.

استاندار آذربایجان شرقی همراه خود ردیابی به کاهش ۳۰ درصدی تصادفات خیابان‌ای همراه خود وجود افزایش ۳۰ درصدی سفرها در ایام سفر نوروزی، ابراز امیدواری کرد اقدامات زیرساختی در سال جدید، شرایط بهتری را برای بازدید افراد فراهم تنبل.

معاون عمرانی استاندار، مدیرکل میراث زیبایی شناختی، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری استان شناخته شده به عنوان دبیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اعضای ستاد اجرایی شرکت ها بازدید استان نیز {در این} مونتاژ گزارشی اجتناب کرده اند تکنیک شرکت ها‌رسانی بازدید به مسافران، آمار اسکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت، میزان تردد، نرخ حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خسارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جراحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتی‌ها ارایه کردند.

انتهای پیام/