کتاب آبنبات نارگیلی؛ طنزی ملموس را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل درک


کتاب آبنبات نارگیلی؛ طنزی ملموس را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل درک

اگر همراه خود مطالعه کتاب‌های آبنبات هل‌دار، آبنبات پسته‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبنبات دارچینی نوشته مهرداد صدقی خندیده‌اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوست داشتید داستان‌های محسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطرافیانش یکپارچه‌دار باشد، کتاب آبنبات نارگیلی این درخواست شده است‌تان را برآورده کرده است.

به گزارش گلونی مهرداد صدقی، نویسنده‌ای کدام ممکن است تا حد زیادی همراه خود آثار کمدین شناخته می‌شود، در اسفندماه ۱۴۰۰ کتاب آبنبات نارگیلی را همراه خود همکاری نشر سوره مهر به چاپ رساند.

چون آن است پیش بینی می‌رود این کتاب در یکپارچه سه جلد زودتر نوشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستان‌هایی کدام ممکن است برای شخصیت بی نظیر اتفاق می‌افتد را روایت می‌تنبل.

همراه خود ملاحظه به آن است کدام ممکن است {در این} کتاب محسن برای گذراندن دوران تحصیل به آموزشی در گرگان گذشت است، شخصیت‌های جدیدی نیز به داستان اضافه شده‌اند کدام ممکن است هر کدام بنا به خصوصیاتی کدام ممکن است دارند مکان‌های طنزی را به داستان اضافه می‌کنند.

دوستان، اقوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسایگان او در بجنورد نیز جزء جدایی‌ناپذیر داستان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواننده همراه خود ملاحظه به شناختی کدام ممکن است اجتناب کرده اند آنها دارد، رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتار آنها را بیشتر درک می‌تنبل.

آبنبات نارگیلی همانند آبنبات هل‌دار، پسته‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارچینی در کنار همراه خود شخصیت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفات اخلاقی‌شان انبساط کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حرکتی رو به ورودی اتفاقات جدیدی را رقم می‌زند کدام ممکن است برای خواننده پرکشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاوی کننده است.

مکان‌های کمدین، اظهار داشت‌وگوهای منحصر به فرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره‌گیری اجتناب کرده اند موضوعات سیاسی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس وقت، اجتناب کرده اند مشخصه‌های این تأثیر است.

یکی اجتناب کرده اند اطلاعات قابل ملاحظه این کتاب، خاص روایات طنزآمیزی است کدام ممکن است برای معما ملموس بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توضیحی سریع درک می‌شوند؛ اجتناب کرده اند مسکن دانشجویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توضیح دادن خوابگاه به همان اندازه برخورد دیگران همراه خود شخصیتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند {یک نوجوان} به حداقل یک دانشجوی جوان تغییر شده است.

شبیه به موضوعی کدام ممکن است همراه خود طراحی مرتب نویسنده اتفاق می‌افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگرم کننده‌های خواننده کتاب هنگام تحقیق، بیانگر .

این کتاب را می‌توانید اجتناب کرده اند این لینک به صورت فیزیکی تهیه کنید.

طنزهایی اجتناب کرده اند مهرداد صدقی همراه خود سبک آبنبات

راه اندازی شد سایر کتاب‌ها را همین جا بیاموزید

بالا پیام

نویسنده: سارا ملاعباسی

ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
همین جا را ببینید