کدام دکتر را برای معامله با بواسیر هر دو هموروئید انواع کنیم؟


همراه خود ملاحظه به سبک اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خورده شدن جوامع امروزی، آمار ابتلا به بیماری‌هایی مثل بواسیر هر دو هموروئید {هر روز} در جاری {افزایش است}. این بیماری کدام ممکن است شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند شایع ترین عارضه‌های نشیمنگاهی شناخته می‌شود، اصولاً اجتناب کرده اند نیمی اجتناب کرده اند افراد را حاوی می‌تدریجی. همراه خود ملاحظه به علائم آزاردهنده بواسیر، اجباری {است تا} این بیماری در سطوح اولین معامله با شود. 

با این حال دغدغه متنوع اجتناب کرده اند مبتلایان خجالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترس اجتناب کرده اند برای مشاوره دکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان کردن علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایطی است کدام ممکن است تخصص می‌کنند. علاوه بر این مبتلایان معمولا نمی‌دانند کدام ممکن است برای معامله با بواسیر باید به چه پزشکی مراجعه کنند؟ برای بدست آمده پاسخ سوالات شخصی، در یکپارچه مقاله همراه خود ما در کنار باشید:

بیماری بواسیر یا هموروئیدبیماری بواسیر هر دو هموروئید

بواسیر هر دو هموروئید یک اشکال غیرمعمول نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصد کردن تحمیل تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک در رگ‌های انتهای رکتوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقعد است. واریسی شدن عروق مقعد تقریبا برای ۵۰ نسبت اجتناب کرده اند افراد یکبار در کل زندگیشان اتفاق می‌افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است بواسیر را شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند شایع ترین بیماری‌های نشیمنگاه می‌شناسند. معمولا دلیل برای اصلی تحمیل این عارضه سبک اقامت غلط را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدم گذاشتن فشار بیش از حد به ناحیه مقعد است. 

عواملی مثل یبوست مزمن، اسهال تمدید شده مدت، اتصال مقعدی، وزن بیش از حد، بی تحرکی، باردار بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید زایمان شناخته شده به عنوان دلیل برای هموروئید شناخته می‌شوند. اگر عروق شکسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید متورم در موجود در مقعد باشند، بواسیر خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورتیکه در خارج را انتخاب کنید و انتخاب کنید احاطه مقعد قرار داشته باشند بواسیر اجتناب کرده اند نوع خارجی است.

علائم هموروئید خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی

می‌توان اظهار داشت هر شخص خاص همراه خود ملاحظه به نوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق بیماری بخشی اجتناب کرده اند علائم این عارضه را تخصص می‌تدریجی. معمولا اولین سیگنال‌ای کدام ممکن است اشخاص حقیقی تحت تأثیر هموروئید خانه همراه خود آن مواجه می‌شوند، خونریزی اجتناب کرده اند مقعد است. در واقع هموروئید خانه به ۴ سطح مختلف جدا کردن می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه از نزدیک سطح زدگی، گرید بواسیر اجتناب کرده اند یک به همان اندازه ۴ تصمیم گیری می‌شود.

سایر علائم بواسیر کدام ممکن است عمق آنها در نوع خارجی اصولاً است برای ادغام کردن اشیا زیر است:

 • بافت درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک در ناحیه مقعد
 • خارش مقعد
 • توده های دردسرساز در نزدیکی مقعد کدام ممکن است ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردناکند
 • بافت درد هنگام نشستن
 • خونریزی اجتناب کرده اند رکتوم
 • بافت خلاص شدن از شر ناکامل مدفوع

برای معامله با هموروئید به چه پزشکی مراجعه کنیم؟

بیشتر اوقات اشخاص حقیقی پس اجتناب کرده اند تبصره علائم به دکتر نهایی مراجعه می کنند. کدام ممکن است در واقع برای کاهش ارزش ها می‌توانید این مرحله را بردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ابتدا همراه خود متخصص گوارش مراجعه به نمایید. متخصص گوارش می‌تواند تمامی بیماری‌های مرتبط همراه خود گوارش اجتناب کرده اند جمله بواسیر را معامله با نماید.

به علاوه یکی اجتناب کرده اند بهتر از دکتر‌ها برای معامله با بواسیر، دکتر متخصص جراح هر دو جراح نهایی است کدام ممکن است تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص اجباری {در این} زمینه را داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز اجتناب کرده اند فرآیند‌های نوین درمانی استفاده نماید.

انواع دکتر مجرب موجب می‌شود، استراتژی افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش آگهی هرچه فوری تر صورت گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پیشرفت بیماری جلوگیری شود. در برابر این انواع دکتر خطا، توسعه معامله با می‌تواند همراه خود مشکلاتی جدید روبه رو شود.

بهتر از زمان برای مراجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجعه به همراه خود دکتر متخصص مناسب بعد اجتناب کرده اند آغاز علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند آغاز معامله با های خانگی است. از بالقوه است این مد‌ها ۹ تنها علائم را افزایش نبخشد، اما علاوه بر این موجب تحریک کردن آنها نیز گردد.

هدایت میکنیم برای معاینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با به دکتر بواسیر هر دو هموروئید در تهران وسط معامله با کلینیک کدام ممکن است بصورت تخصصی در زمینه معامله با بیماری های مقعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیمنگاه همراه خود لیزر ورزش داشته، مراجعه نمائید.

آزمایشات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش آگهی

دکتر برای پیش آگهی بواسیر در مرحله یک معاینه پزشکی انجام می‌دهد. در صورتی کدام ممکن است هموروئید خارجی باشد به سادگی همراه خود معاینه فیزیکی قابل پیش آگهی است. با این حال برای پیش آگهی بواسیر خانه خواستن به انجام معاینات از محسوس تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل موجود در مقعد است. حتی در صورت خواستن بالقوه است آزمایشات زیر انجام شود:

معاینه دیجیتال رکتوم: دکتر خواهید کرد یک انگشت دستکش دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن کاری شده را وارد مقعد می‌تدریجی به همان اندازه وریدهای متورم را بافت تدریجی.

آنوسکوپی: دکتر اجتناب کرده اند یک آنوسکوپ (لوله روشن) برای تبصره محافظت مقعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رکتوم استفاده می‌تدریجی.

سیگموئیدوسکوپی: حاضر دهنده خواهید کرد اجتناب کرده اند یک سیگموئیدوسکوپ (لوله روشن همراه خود دوربین) برای تبصره موجود در نیمه پایینی (سیگموئید) کولون را انتخاب کنید و انتخاب کنید رکتوم استفاده می‌تدریجی. طیف گسترده ای از فرآیند ها برای ادغام کردن سیگموئیدوسکوپی انعطاف پذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگموئیدوسکوپی دردسرساز (پروکتوسکوپی) است.

دکتر خواهید کرد علاوه بر این بالقوه است یک کولونوسکوپی برای تایید یافته های سایر آزمایش ها هر دو تجزیه و تحلیل علائم بیشتر سرطان ها روده عظیم انجام دهد. این آزمایش معمولا همراه خود بیهوشی انجام می‌شود.

بهتر از راه‌های معامله با بواسیر

فرآیند‌های زیادی برای معامله با بواسیر هر دو هموروئید موجود است کدام ممکن است همراه خود ملاحظه از نزدیک پیشرفت بیماری باید یکی اجتناب کرده اند آنها را انواع کرد.اگر هموروئید خواهید کرد اجتناب کرده اند نوع سطح یک باشد، بالقوه است همراه خود رعایت برخی رهنمودها درمورد به خورده شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پماد هموروئید به همان اندازه حدی افزایش یابد. با این حال راه مثبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همیشگی برای معامله با بواسیرهای باکلاس، جراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیزر است.

از عروق هموروئید باید بطور درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایه ای معامله با شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر سطح زدگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برآمدگی در تأثیر ابتلا به این بیماری تحمیل شده، باید توسط لیزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جراحی بطور درست بردن شود.

در واقع فرآیند‌های جراحی بواسیر همراه خود ریسک بروز مشکلاتی مثل آسیب به بافت های عضلانی اسفنکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروز بی اختیاری، احتمال عفونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عود مجدد بواسیر در کنار است.

با این حال لیزر هموروئید یک فرآیند نوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعی برای اجتناب کرده اند بین برداشتن این بیماری است کدام ممکن است هیچ یک اجتناب کرده اند مسائل حرکت جراحی را به در کنار ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روزی کمتر اجتناب کرده اند یک ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت سرپایی انجام می‌شود.

چه افرادی اصولاً کشف نشده این بیماری هستند؟

بواسیر روزی اتفاق می‌افتد کدام ممکن است فشار زیادی روی رگ‌های احاطه مقعد خواهید کرد وارد می‌شود. علل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزا خطر بالقوه عبارتند اجتناب کرده اند:

 • زور زدن در کل اجابت مزاج
 • نشستن تمدید شده مدت ویژه به ویژه روی حمام
 • از گرفتن یبوست هر دو اسهال مزمن
 • از گرفتن سابقه خانوادگی هموروئید
 • انجام مداوم حمل کردن اجسام با کیفیت صنعتی هر دو سایر ورزش هایی کدام ممکن است هیکل خواهید کرد را تحمل فشار مکان ها
 • از گرفتن مشکلات وزنی
 • از گرفتن آمیزش جنسی مقعدی کدام ممکن است ممکن است هموروئید را تحریک تدریجی
 • باردار بودن (عظیم شدن رحم به ورید روده عظیم فشار می آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث برآمدگی آن تبدیل می شود)
 • سن بالای ۵۰ سال

راه‌های پیشگیری

بهتر از راه برای پیشگیری اجتناب کرده اند هموروئید اینجا است کدام ممکن است مدفوع شخصی را ناخوشایند حفظ کنید به همان اندازه به سادگی خلاص شدن از شر شود. برای پیشگیری اجتناب کرده اند هموروئید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش علائم این بیماری، رهنمودها زیر را رعایت کنید:

داروها غذایی پرفیبر مثل میوه، سبزیجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلات بیشتری بخورید. امتحان کردن این مدفوع را ناخوشایند می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت آن را افزایش می دهد کدام ممکن است ارائه می دهیم {کمک می کند} اجتناب کرده اند زور زدن هایی کدام ممکن است می‌تواند باعث هموروئید شود جلوگیری کنید. فیبر را {به آرامی} به رژیم غذایی شخصی اضافه کنید به همان اندازه دچار نفخ نشوید.

اگر یبوست دارید اجتناب کرده اند تقویت می کند‌های فیبر بیشترین استفاده را ببرید. اکثر افراد مقدار پیشنهاد شده فیبر (۲۰ به همان اندازه ۳۰ خوب و دنج) در روز را در رژیم غذایی شخصی به ابعاد کافی بدست آمده نمی‌کنند. تحقیق نماد داده اند کدام ممکن است تقویت می کند های فیبر با بیرون مدل، معادل پسیلیوم (متاموسیل) هر دو متیل سلولز (سیتروسل)، علائم عمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونریزی ناشی اجتناب کرده اند هموروئید را افزایش می بخشد.

 • به مقدار بیش از حد مایعات بنوشید. {هر روز} شش به همان اندازه هشت لیوان آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایعات تولید دیگری بنوشید به همان اندازه به نرمی مدفوع {کمک کنید}.
 • اجتناب کرده اند زور زدن پرهیز کنید. تحمیل فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید زور زدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حبس نفس هنگام امتحان شده برای خلاص شدن از شر مدفوع، فشار بیشتری را در وریدهای نیمه زیرین رکتوم تحمیل می تدریجی.
 • به محض بافت خواستن برای خلاص شدن از شر به حمام بروید. اگر برای خلاص شدن از شر مدفوع پایداری کنید، مدفوع خواهید کرد خشک تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاص شدن از شر آن سنگین تر تبدیل می شود.
 • بازی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحرک کافی داشته باشید. کمک خواهد کرد که شما جلوگیری اجتناب کرده اند یبوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش فشار روی رگ‌ها کدام ممکن است ممکن است همراه خود روبرو شدن هر دو نشستن تمدید شده مدت رخ دهد، سرزنده بمانید. بازی علاوه بر این ممکن است به کاهش پوند اضافی کمک تدریجی کدام ممکن است بالقوه است در تحمیل هموروئید خواهید کرد موقعیت داشته باشد.
 • اجتناب کرده اند نشستن تمدید شده مدت . نشستن بیش اجتناب کرده اند حد تمدید شده، به طور قابل توجهی روی حمام، ممکن است فشار روی رگ های مقعد را افزایش دهد.