کرونا دوباره جان گرفت/ بستری ۸ فرد مبتلا در بخش مراقبت‌های ویژه


به گزارش کرونا اجتناب کرده اند یاسوج، سرپرست دانشکده علوم پزشکی یاسوج اجتناب کرده اند افزایش شمار قربانیان کرونا استان به هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۲ نفر خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: متاسفانه از طریق ۲۴ ساعت قبلی یک هم‌استانی جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داد.

دکتر محمد غلام‌نژاد تصریح کرد: هم اکنون ۵۸ فرد مبتلا در بیمارستان‌های استان بستری هستند کدام ممکن است ۱۴ نفر مبتلای قطعی و۸ نفر اجتناب کرده اند این مبتلایان در بخش مراقبت‌های ویژه خرس معامله با هستند.

 غلام‌نژاد اضافه کرد: اجتناب کرده اند مجموع قربانیان به کووید ۱۹ در کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد ۹۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۶ نفر افزایش یافته گزارش شده است.

وی همراه خود ردیابی به آزمایش‌های {انجام شده} دراستان طی ۲۴ ساعت قبلی تصریح کرد: اجتناب کرده اند ۱۴۹ الگوی اکتسابی شده اجتناب کرده اند آزمایشگاه‌های استان کدام ممکن است برای ادغام کردن بررسی‌های پی سی آر ورپید بررسی است حدود ۳۶ نسبت اشیا سازنده بودند.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی یاسوج به مردمان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد طرفدار کرد: در شرایط سفر ویژه به ویژه در ایامی کدام ممکن است تور ها بیش از حد شده است حتما دستورالعمل‌های بهداشتی پیشگیری اجتناب کرده اند ابتلا به بیماری کرونا رعایت شود.

غلام‌نژاد استفاده اجتناب کرده اند ماسک، رعایت بهداشت کف دست، محافظت فضا فیزیکی در محل قرارگیری‌های کلی، جریان هوا صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور نیافتن در تجمعات برای پیشگیری اجتناب کرده اند شیوع کرونا را حیاتی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اجباری است نوبت‌های سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاد آور واکسن کرونا حتما تزریق شود به همان اندازه در صورت گرفتاری به کووید ١٩ شاهد سر گیری بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر ساکنان نباشیم.

انتهای پیام/۸۲۰۲۴