کشتی با خرس وسط خیابان طهران قدیم!


این عکس مردی را در حال کشتی گرفتن با یک خرس غول پیکر نشان می‌دهد

 این عکس‌ها که مربوط به سال ۱۳۳۰ در تهران است، مردی را در حال کشتی گرفتن با یک خرس غول پیکر نشان می‌دهد. با این حال مکان دقیق این عکس‌ها و اینکه این خرس چطور برای این منظور آموزش دیده مشخص نیست.  

کشتی با خرس وسط خیابان طهران قدیم!

کشتی با خرس وسط خیابان طهران قدیم!

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید