گرانفروشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم فروشی برنج دسترس در بازار


به گزارش کرونا ، پیش اجتناب کرده اند این روایت‌هایی اجتناب کرده اند گرانفروشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم فروشی برخی محصولات غذایی به طور قابل توجهی در بخش برنج دسترس در بازار وجود داشت کدام ممکن است همین الان هم بازدید میدانی بازرسان شخصی وزارت جهاد کشاورزی آنرا تایید کردند.

آنطور کدام ممکن است وزارت جهاد کشاورزی گزارش داده همین الان بازرسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران جهاد کشاورزی استان تهران، سرزده اجتناب کرده اند خوب فروشگاه‌ زنجیره‌ای عظیم در تهران بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نزدیک بر نحوه کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت‌ها نظارت کردند، با این حال نتیجه حاکی اجتناب کرده اند تخلفات در عمق {بوده است}.

{در این} بازدید تخلفات زیادی اجتناب کرده اند جمله غیر صادقانه، گرانفروشی، عدم درج قیمت، کم فروشی به طور قابل توجهی در بخش برنج اجتناب کرده اند تخلفات بارزی بود کدام ممکن است همین الان اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریمه شده است. 

{در این} بازدید میدانی، مسعود امرالهی مدیرکل بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، سعید پازوکی سرپرست گروه جهاد کشاورزی استان تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند مدیران تولید دیگری جهاد کشاورزی این استان حضور داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوربین رسانه‌ها هم همراه خود آنها در کنار بود.

پیش اجتناب کرده اند این گزارش‌هایی اجتناب کرده اند سوی افراد دانستن درباره کم فروشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرانفروشی محصولات کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذایی اجتناب کرده اند جمله برنج وجود داشت.

خوب خانم میانسال به خبرنگار فارس اظهار داشت: در یک واحد بسته ۱۰ کیلوگرمی کدام ممکن است اجتناب کرده اند فروشگاه خریداری کرده بود تقریبا خوب  کیلوگرم وزن کمتری داشت.

برخی اجتناب کرده اند این گزارش‌های کم فروشی اجتناب کرده اند کسب اجتناب کرده اند «سامانه بازرگام» بود کدام ممکن است به تازگی توسط گروه مرکزی تعاون کشاورزی سازماندهی شده است.

خوب مصرف کننده به خبرنگار فارس تلفن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت در یک واحد کسب ۴ کیلوگرمی مرغ، حدود نیم  کیلوگرم کمتر داده اند.

گرانفروشی برنج دسترس در بازار هم فراوان است، در حالی کدام ممکن است وزارت جهاد کشاورزی همین الان قیمت هر کیلوگرم برنج طارم ایرانی سطح خوب ۶۵ هزار تومان، برنج طارم سطح ۲ ۶۰ هزار تومان، برنج ایرانی شیرودی ۴۲ هزار تومان، برنج هندی وارداتی ۳۰ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنج پاکستانی وارداتی را ۳۱ هزار تومان تصمیم گیری کرده با این حال قیمت‌های بازار تا حد زیادی است به منظور که برنج ایران ۸۰ هزار تومان به کالا {می رود}.بازر

انتهای پیام/