گروه هکری آنانیموس اجتناب کرده اند حمله به موسسه مالی مرکزی روسیه خبر داد


گروه هکری آنانیموس پیش اجتناب کرده اند این اجتناب کرده اند این سیستم شخصی برای حمله به موسسه مالی مرکزی روسیه خبر داده بود. اکنون این گروه ادعا کرده است توانسته طی حمله سایبری حدود ۳۵ هزار فایل را اجتناب کرده اند این نهاد روسی به خانه شکنی ببرد. طبق شبح این گروه این فایل های به خانه شکنی گذشت شده ظرف مدت ۴۸ ساعت بلند مدت آشکار کردن می تواند.

به گزارش سرویس اطلاعات فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنولوژی تکنا، گزارش دارایی ها خبری مختلف اجتناب کرده اند هک موسسه مالی مرکزی روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خانه شکنی برداشتن ۳۵۰۰۰ فایل اجتناب کرده اند توافقات محرمانه این موسسه مالی خبر می دهد. این گروه هکری مدعی شد توانسته ۲۸ گیگابایت دانش این موسسه مالی روسی را به کف دست آورد. حمله این گروه هکری در اعتراض به تهاجم روسیه به اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اجتناب کرده اند عملیات OpRussia محسوب تبدیل می شود.

 برخی تجربیات نیز نماد می دهد داده های هک شده نیز هم اکنون میتوانند به راحتی در دسترس است عموم مشتریان قرار بگیرد. منصفانه گروه غیر انتفاعی به تماس گرفتن DDoSecrets نیز ادعا کرد قصد دارد دانش آشکار شده را به صورت آرشیو روی وبسایت شخصی قرار دهد. اکانت گروه هکری آنانیموس نیز پس اجتناب کرده اند این اعلام کردن مدل‌ای اجتناب کرده اند این اسناد بانکی را کدام ممکن است به زبان روسی هستند آشکار کرد. تاکنون موسسه مالی مرکزی روسیه واکنشی نسبت به این ادعاها نماد نداده است. گروه هکری آنانیموس پیش اجتناب کرده اند این تعدادی از گروه روسی تولید دیگری را نیز هک کرده بود. این در حالی است کدام ممکن است رئیس موسسه مالی مرکزی روسیه الویرا نبولینا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت وی {در این} موسسه مالی در هاله ای اجتناب کرده اند پارادوکس قرار داشته است.

 این گروه پس اجتناب کرده اند هک فعلی قصد دارد به تولید دیگری زیرساخت های وب روسیه اجتناب کرده اند جمله جامعه های کرملین نیز حمله تنبل. پیش اجتناب کرده اند این تهدیداتی نیز علیه جامعه تلویزیونی دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از پلتفرم استریمینگ نیز انجام گرفته بود.