۱۰۰۰ مگاوات همراه خود استفاده اجتناب کرده اند فرآیند‌های اطلاعات‌بنیان به قابلیت نیروگاه‌ها اضافه شد


دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ – ۲۱:۰۹

نیروگاه برق حرارتی

تهران (پانا) – وزیر انرژی اجتناب کرده اند افزایش قابلیت نیروگاهی ملت خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد با بیرون از جمله گاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون سرمایه‌گذاری در عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفا همراه خود استفاده اجتناب کرده اند فرآیند‌های اطلاعات‌بنیان ۱۰۰۰ مگاوات به قابلیت نیروگاه‌ها اضافه کردیم.

به گزارش ایرنا، علی اکبر محرابیان وزیر انرژی در این زمان (دوشنبه ۱۵ فروردین ماه) پس اجتناب کرده اند حضور در کمیسیون قدرت مجلس در مخلوط خبرنگاران، ذکر شد: در این زمان همراه خود هدف حاضر این سیستم‌های وزارت انرژی در سال جدید خدمت اعضای کمیسیون قدرت رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دیدگاه‌های نمایندگان بهره‌مند شدیم، به طور قابل توجهی درخصوص مانترا سال سطح بازخورد خوبی مطرح شد لذا امیدوارم وزارت انرژی در سال جدید به شما گزینه بدهد در نتیجه گیری مانترا سال موقعیت ممتازی را ایفا تنبل.

وی علاوه بر این همراه خود ردیابی به این سیستم‌های وزارتخانه متبوعش برای مقابله همراه خود مشکل ضعیف آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی {در تابستان} جلو، ذکر شد: {در این} مونتاژ ضمن حاضر گزارشی اجتناب کرده اند انجام وزارتخانه در سال ۱۴۰۰، اقدامات شخصی را برای قالب‌های رشد نیروگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت تقاضا، صرفه‌جویی در خوردن انرژی الکتریکی تشریح کردیم.

وزیر انرژی یکپارچه داد: خوشبختانه همراه خود همکاری مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس زمستان قبلی در بخش خانگی هیچگونه خاموشی نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش ساخت نیز همراه خود کمترین محدودیت کار را پیش بردیم به منظور که طبق فینال اطلاعات انبساط ساخت فلز ایران مقام نخست را در دنیا کسب کرده است کدام ممکن است به معنای تامین انرژی الکتریکی می خواست آن‌ها است.

محرابیان همراه خود ابراز امیدواری اجتناب کرده اند اینکه همراه خود پیگیری این سیستم‌ها فضا میان ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن را به حداقل برسانند به همان اندازه مشکلات افراد {در این} زمینه نسبت به سال‌های قبلی به صورت دیدنی کاهش پیدا تنبل، ذکر شد: در راستای رشد قالب‌های نیروگاهی پیش‌سوراخ بینی شده مجموعا ۶ هزار مگاوات به قابلیت نیروگاهی ملت اضافه شود کدام ممکن است ۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ مگاوات آن در چارچوب قالب‌های نیروگاهی است در واقع بخشی اجتناب کرده اند آن به بهره‌برداری رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش تولید دیگری به همان اندازه فصل تابستان به بهره‌برداری خواهد رسید.

وزیر انرژی اظهار کرد: اجتناب کرده اند این میزان ۵۰۰ مگاوات اجتناب کرده اند محل نیروگاه‌های تجدیدپذیر به بهره‌برداری خواهد رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰۰ مگاوات نیز همراه خود ارتقاء توان نیروگاه‌های حال همراه خود قالب‌های اطلاعات‌بنیانی -کدام ممکن است نیروگاه‌ها اعمال شده است- به بهره‌برداری خواهد رسید، درواقع با بیرون از جمله گاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون سرمایه‌گذاری در عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفا همراه خود استفاده اجتناب کرده اند فرآیند‌های اطلاعات‌بنیان ۱۰۰۰ مگاوات به قابلیت نیروگاه‌ها اضافه کردیم