۱۰۰ هزار داده ها آموزان ابتدایی کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد ۱۴ فروردین در مدرسه درس حاضر می‌شوند


به گزارش کرونا اجتناب کرده اند یاسوج، سید جلال رحیمی بیدک همراه خود ردیابی به بازگشایی حضوری مدارس اجتناب کرده اند ۱۴ فروردین در همه مقاطع تحصیلی {در سراسر} ملت ذکر شد: همه تمهیدات مورد نیاز در درجه آموزشگاه‌های ابتدایی در کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد اندیشیده {است تا} داده ها‌آموزان همراه خود شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط آموزش حضوری خویش را تحریک کردن کنند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان همراه خود ردیابی به اینکه  داده ها‌آموزان مقطع ابتدایی در دوران کرونا بیشترین آسیب آموزشی، عاطفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی  را دیده‌اند،ذکر شد: دوران ابتدایی زیربنای  آموزش است کدام ممکن است کار کردن آن در همه  دوران تحصیل نمایان تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید ظاهر شد ویژه‌ای به مقطع ابتدایی داشته باشیم.

وی ذکر شد: در کهگیلویه وبویراحمد  ۸۸۵۱۱ داده ها آموز ابتدایی  در مدارس دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۱۷۱ داده ها آموز در مدارس غیر دولتی ۱۴ فروردین روانه دانشکده می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید  ۵۹۶۹ آموزگار کار آموزش  آنها را  دنبال می‌کنند.

رحیمی بیدک  اجتناب کرده اند اولیا داده ها آموزان خواست همراه خود ملاحظه همراه خود آسیب انتقادی {در این} مقطع مهم تحصیلی حساسیت بیشتری نسبت به حضور داده ها آموزان داشته باشند.

وی در نهایت اجتناب کرده اند آمادگی همه مدارس در شهرستان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق برای استقبال اجتناب کرده اند داده ها آموزان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: گروهای نظارتی  برای اطمینان از کار کردن ادارات در زمینه بازگشایی حضوری مدارس در ۱۴ فروردین  اعزام می شوند.

انتهای پیام/۸۲۰۲۴