۲۴۵ ماموریت اورژانسی در روز شخصیت کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد


رییس اورژانس ۱۱۵ در گفتگو همراه خود خبرنگاران

 به گزارش کرونا اجتناب کرده اند یاسوج جهانبخش وحدت نژاد رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه وبویراحمد در ذکر شد‌وگو همراه خود خبرنگاران خاص داشت: در ۲۴ ساعت قبلی اورژانس ۱۱۵ استان بالغ بر ۲۴۵ ماموریت اورژانسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعزام آمبولانس داشته است کدام ممکن است ۶۲ نسبت اجتناب کرده اند این ماموریت ها در ۲ شهرستان بویراحمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنا {بوده است}.

وی همراه خود خاص اینکه در مجموع در محور های مواصلانی استان ۴۴ مورد تصادف رخ داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تصادفات ۷۷ مصدوم بر جای گذاشته کدام ممکن است توسط آمبولانس های اورژانس ۱۱۵ به امکانات در مانی اعزام شدند.

وی همراه خود خاص اینکه در ۲۴ ساعت قبلی هیچ گونه فوتی بر تأثیر تصادف گزارش نشده است ضمن تقدیر اجتناب کرده اند همکارن شخصی کدام ممکن است به صورت در یک روز واحد زمانی به افراد ارائه دهندگان اورژانسی حاضر می‌دهند اجتناب کرده اند هم استانی ها تقاضا کرد همراه خود ملاحظه به افزایش تردد در مسیرهای مواصلاتی استان همراه خود رعایت ایده ها امنیت در رانندگی اجتناب کرده اند بروز حوادث برای شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران بکاهند.

وحدت نژاد به حادثه تلخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلخراش فوت ۲ خواهر در شهرستان بهمئی در تأثیر غرق شدگی ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهاد کرد: همراه خود آغاز فصل از گرما حتما ایده ها امنیت در خصوص پیشگیری اجتناب کرده اند غرق شدگی را رعایت کنند.