۳۰۰ شهر در وضعیت فشار آبی قرار دارند – پایگاه خبری مدارا


وزیر انرژی اظهار داشت: حدود ۳۰۰ شهر اجتناب کرده اند جمله برخی اجتناب کرده اند شهر‌های غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات استان‌ها در وضع فشار آبی قرار دارد کدام ممکن است تعمیر این اشکال در صدر ساختار‌های زیربنایی قرار گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات اجتناب کرده اند آن حمایت مناسب می‌تنبل.

علی اکبر محرابیان افزود: برای کاهش اشکال فشار آبی ساختار‌های جدیدی را اجتناب کرده اند جمله ردیابی ها سوئیچ آب ، مونتاژ تصفیه خانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند دارایی ها آب جدید تحریک کردن کرده ایم به همان اندازه این معضل را در کمترین زمان به حداقل بالقوه آن برسانیم.

وی اظهار داشت: در تامین شهرت ساختار‌های جدید اولویت نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بودجه ۱۴۰۱ تدابیر مختلفی برای آن اندیشه در مورد شده است.

وزیر انرژی علاوه بر این افزود: در بخش کشاورزی ساختار‌های نیمه تمام آبرسانی زیادی موجود است کدام ممکن است پیش سوراخ بینی شده است همراه خود سرعت بیش از حد به اتمام برسد.

محرابیان اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به اشکال کم آبی در ملت، نکته‌ای کدام ممکن است کشاورزان باید در اصل کار بی نظیر شخصی قرار دهند رعایت الگوی کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند ساختار‌های نوین آبیاری است کدام ممکن است {در این} باره همراه خود اقدام وزیر جهاد کشاورزی، بندی در بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شد کدام ممکن است مقامات حمایت کاملی اجتناب کرده اند فناوری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار‌های نوین آبیاری خواهد کرد.

وزیر انرژی علاوه بر این تاکید کرد: تامین آب بخش زیست محیطی ملت جزء میل‌های مهم این وزارتخانه قرار گرفته است.