انواع روغن ها در رژیم کتوژنیک

روغنهای کتوژنیک روغنهای مجاز در رژیم کتوژنیک کدامند؟

رژیم کتوژنیکرژیم غذایی (روغن کتوژنیک) بر اساس چربی زیاد و کربوهیدرات کم است. اما همه چربی ها و روغن ها در این رژیم جایی ندارند و ما می خواهیم از چربی های سالم استفاده کنیم. در این مقاله در مورد روغن ها و تفاوت های آنها صحبت خواهیم کرد. بهترین ادامه مطلب…

روغن mct چیست

روغن MCT روغن MCT چیست؟

MCT ها نوعی چربی اشباع شده هستند که طی فرایندی طول مولکول های کربن آن کاهش می یابد تا جذب بدن راحت تر شود و همانطور که از نامش پیداست بر طول زنجیره کربنی تأکید می کند. روغنها بر تعداد کربنهای زنجیره ای خود تقسیم می شوند. روغنهای دارای کربن ادامه مطلب…